Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long - Khóa học Tiếng Nhật doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương mại

Thời lượng

24 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng:

  • Khóa học được thiết kế dành cho người có mong muốn xin việc làm tại các công ty Nhật Bản.
  • Người đã làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản muốn nâng cao khả năng giao tiếp của mình.
  • Dành cho các quý công ty, doanh nghiệp đang muốn trang bị khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật cho nhân viên mình.

Giáo trình: Giáo trình sử dụng trong khóa học tiếng Nhật dành cho doanh nghiệp

  • Dekiru Nihongo Sơ cấp và tài liệu có liên quan của bộ giáo trình.
  • Giáo trình để học chữ Kana là Ryuugakusei no Tame no Kana.
  • Sử dụng tài liệu bổ trợ như E de Master Sơ Cấp, Rasuto, Furasshuu card.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá