Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N4

Thời lượng

24 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Lớp học tiếng Nhật sơ cấp 3 ( SC3) là khóa học dành cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình khóa SC2 hoặc đạt điều kiện trong buổi kiểm tra đầu vào (tương đương 25 bài giáo trình Minna no Nihongo); các bạn đang chuẩn bị cho kì thi năng lực tiếng Nhật trình độ N4.

Nội dung và mục tiêu: Các bạn sẽ được trang bị kiến thức từ Bài 26 cho đến Bài 38 giáo trình Minna no Nihongo và 13 bài Kanji trình độ tương đương. Hoàn thành xong khóa học này, các bạn sẽ có nền tảng kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kì thi năng lực tiếng Nhật trình độ N4.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá