Trung tâm Ngoại ngữ New Windows | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
   Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
   Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
   Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   22 khóa học

   Pre Intermediate Communication 1

   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Mục tiêu: Chủ động đưa ra ý kiến, nhận xét bằng tiếng Anh. Tiếp tục nâng cao khả năng phản xạ tiếng Anh.
   • Ngày khai giảng: 01/10/2019.
   • Thời lượng: 48 tiết.
   • Thứ: 3 – 5 – 7.
   • Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam.
   • Cơ sở vật chất: Wifi, máy lạnh.
   Tư vấn

   Elementary Communication 1

   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Mục tiêu: Nâng cấp từ vựng, ngữ pháp trong giao tiếp các chủ đề ẩm thực, nhà hàng, thiết bị công nghệ tương đương A2.
   • Ngày khai giảng: 03/09/2019.
   • Cơ sở vật chất: Wifi, máy lạnh.
   • Thời lượng: 48 tiết.
   • Thứ: 3 – 5 – 7.
   • Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam.
   Tư vấn

   Elementary Communication 2

   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Mục tiêu: Chủ động đưa ra ý kiến, nhận xét bằng tiếng Anh. Tiếp tục nâng cao khả năng phản xạ tiếng Anh.
   • Ngày khai giảng: 04/09/2019.
   • Thời lượng: 48 tiết.
   • Thứ: 2 – 4 – 6.
   • Cơ sở vật chất: Wifi, máy lạnh.
   • Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam.
   Tư vấn

   Chứng Chỉ TOEIC 450+

   TOEIC
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Mục tiêu: Chứng chỉ TOEIC 450+ đảm bảo đầu ra.
   • Thời lượng: 54 tiết.
   • Cơ sở vật chất: Wifi, máy lạnh.
   • Thứ: 2 – 4 – 6.
   • Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam.
   Tư vấn

   Chứng Chỉ TOEIC 450+ dành riêng cho người đi làm

   TOEIC
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 7.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 7.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Mục tiêu: Khóa học dành riêng cho người đi làm, các anh (chị) đang học Thạc Sĩ.
   • Ngày khai giảng: 08/04/2019.
   • Cơ sở vật chất: Wifi, máy lạnh.
   • Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam.
   • Thời lượng: 120 tiết.
   • Thứ 2 – 4 – 6.
   Tư vấn

   Chứng Chỉ HSK 3

   HSK 3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫
   HSK 3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫

   Chứng Chỉ HSK 5

   HSK 5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 14.000.000 ₫
   HSK 5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 14.000.000 ₫

   TOCFL Band A 

   Căn bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫
   Căn bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫

   TOCFL Band B

   Cao cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 14.000.000 ₫
   Cao cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 14.000.000 ₫

   Tiếng Hoa giao tiếp HK1

   Cơ bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.300.000 ₫
   Cơ bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.300.000 ₫

   Tiếng Hoa giao tiếp HK2

   Trung cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫
   Trung cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫

   Tiếng Hoa giao tiếp HK3

   Nâng cao
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Nâng cao
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp

   Cơ bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.190.000 ₫
   Cơ bản
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.190.000 ₫

   Chứng chỉ N5 cấp tốc

   N5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.700.000 ₫
   N5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.700.000 ₫

   Chứng Chỉ N4 HKI

   N4
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.450.000 ₫
   N4
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.450.000 ₫

   Chứng Chỉ N3 HKI

   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.000.000 ₫
   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.000.000 ₫

   Tiếng Nhật cuối tuần

   Tổng hợp
   9 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.190.000 ₫
   Tổng hợp
   9 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.190.000 ₫

   Chứng Chỉ TOPIK I (HKI)

   TOPIK 1 sơ cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.200.000 ₫

   Tiếng Hàn Giao Tiếp 1

   Cơ bản
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Cơ bản
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tiếng Hàn Giao Tiếp 2

   Trung cấp
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Trung cấp
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫

   Tiếng Hàn Giao Tiếp 3

   Nâng cao
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫
   Nâng cao
   8 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫

   Hàn Ứng dụng

   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.800.000 ₫
   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 5.800.000 ₫

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   WiFi

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Với bề dày hoạt động, New Windows đã không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe về chất lượng dạy và học. Trung tâm đã xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ mang tính ứng dụng cao trong công việc cũng như trong cuộc sống nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp hoặc lấy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của người học.

   Trong thời gian qua, Trung tâm đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo học viên từ khắp các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Điều này cho thấy New Windows đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ.

   Trung tâm Ngoại ngữ New Windows cam kết sẽ không ngừng cải tiến trên nhiều phương diện để hỗ trợ việc dạy và học được tốt hơn, góp phần giúp cho người học tự tin với khả năng giao tiếp ngoại ngữ trên bước đường hội nhập và phát triển.

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất được đầu tư tiện nghi, hiện đại đáp ứng tốt cho việc dạy và học ngoại ngữ.

   Học viên và giáo viên trong buổi lễ tổng cuối khóa

   Đội ngũ giáo viên

   Đội ngũ giáo viên của New Windows luôn đạt sự tín nhiệm của học viên bởi trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; đặc biệt là luôn tạo không khí lớp học thật thoải mái và hiệu quả.

   Ngoài ra với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và năng động, sẵn sàng tư vấn những thắc mắc liên quan về khóa học một cách nhanh chóng, chính xác và mang đến sự hài lòng cho học viên.

   Điểm đặc biệt tại New Windows

   Đến với New Windows, học viên còn có những trải nghiệm thú vị thông qua các chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc như: English speaking club, More Culture Than You Think, Giao lưu văn hóa Nhật Bản, Điểm hẹn văn hóa Hàn – Việt, Hoa ngữ & Bạn, các Câu lạc bộ Anh – Hoa – Nhật – Hàn...

   Các chương trình này được tổ chức thường xuyên và ngày càng hấp dẫn, tạo điều kiện cho học viên trong và ngoài Trung tâm vừa có thêm cơ hội học tập, tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của các quốc gia vừa có thêm động lực trau dồi kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ cho bản thân.

   Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu của học viên, Trung tâm đã kịp thời cung cấp thêm các dịch vụ như: dịch thuật, hỗ trợ thông tin du học và việc làm, điểm đăng ký hồ sơ thi chứng chỉ quốc tế...

   Hoạt động ngoại khóa tại trung tâm

   Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ New Windows

   * Thông tin trung tâm được cập nhật từ tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký