Trung tâm Ngoại ngữ New Windows - Khóa học Tiếng Hàn Giao Tiếp 1 | Edu2Review

Tiếng Hàn Giao Tiếp 1

Học phí 1.600.000đ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

8 tuần

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn