Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      8.8
      Rất tốt
      87 đánh giá

      Khóa học

      50 khóa học

      Pre-TOEIC

      TOEIC
      6 tuần
      Học phí 1.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      6 tuần
      Học phí 1.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đặc điểm chương trình giảng dạy

      • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
      • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
      • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
      • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
      • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

      Đặc biệt

      • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
      • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
      • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
      • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
      Tư vấn

      TOEIC 450

      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 1.950.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 1.950.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đặc điểm chương trình giảng dạy

      • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
      • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
      • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
      • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
      • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

      Đặc biệt

      • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
      • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
      • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
      • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
      Tư vấn

      TOEIC 550

      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 2.750.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 2.750.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đặc điểm chương trình giảng dạy

      • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
      • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
      • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
      • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
      • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

      Đặc biệt

      • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
      • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
      • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
      • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
      Tư vấn

      TOEIC 600

      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đặc điểm chương trình giảng dạy

      • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
      • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
      • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
      • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
      • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

      Đặc biệt

      • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
      • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
      • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
      • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
      Tư vấn

      TOEIC 500

      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 2.450.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      8 tuần
      Học phí 2.450.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đặc điểm chương trình giảng dạy

      • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
      • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
      • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
      • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
      • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

      Đặc biệt

      • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
      • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
      • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
      • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
      Tư vấn

      Pre-TOEFL

      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

      Đặc điểm chương trình:

      • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
      • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
      • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
      • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
      • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
      • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
      Tư vấn

      TOEFL 400

      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

      Đặc điểm chương trình:

      • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
      • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
      • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
      • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
      • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
      • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
      Tư vấn

      TOEFL 450

      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.750.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 3.750.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

      Đặc điểm chương trình:

      • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
      • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
      • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
      • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
      • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
      • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
      Tư vấn

      TOEFL 500

      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 4.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 4.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

      Đặc điểm chương trình:

      • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
      • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
      • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
      • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
      • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
      • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
      Tư vấn

      TOEFL 550

      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEFL ITP
      6 tuần
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

      Đặc điểm chương trình:

      • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
      • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
      • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
      • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
      • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
      • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
      Tư vấn

      Pre-IELTS

      IELTS Pre: 1.0 - 3.0
      12 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS Pre: 1.0 - 3.0
      12 tuần
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

      Ngoài ra khi học viên còn được:

      • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
      • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
      • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
      • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
      • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
      • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
      Tư vấn

      IELTS 4.0 - 5.0

      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      12 tuần
      Học phí 3.900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      12 tuần
      Học phí 3.900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

      Ngoài ra khi học viên còn được:

      • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
      • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
      • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
      • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
      • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
      • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
      Tư vấn

      IELTS 5.0 - 6.0

      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      12 tuần
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      12 tuần
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

      Ngoài ra khi học viên còn được:

      • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
      • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
      • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
      • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
      • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
      • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
      Tư vấn

      IELTS 6.0 - 7.0

      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      12 tuần
      Học phí 5.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      12 tuần
      Học phí 5.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

      Ngoài ra khi học viên còn được:

      • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
      • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
      • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
      • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
      • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
      • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
      Tư vấn

      Anh Văn Mầm Non

      Tiếng anh mẫu giáo
      3 tháng
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      3 tháng
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên từ 3-6 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giảng dạy bằng hình ảnh vui nhộn, vừa chơi vừa học vẫn đảm bảo chất lượng.

      Mô tả khóa học

      • Phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh, vui nhộn, vừa chơi, vừa học, vẫn đảm bảo chất lượng
      • Giáo viên được tuyển chọn kỹ, phát âm chuẩn giọng Anh-Mỹ nhằm đảm bảo các em được xây dựng nền tảng chính xác ngay từ đầu
      • Mỗi tuần các em có 45 phút học với giáo viên nước ngoài.
      Tư vấn

      Super Kids (4-6 tuổi)

      Tiếng anh mẫu giáo
      3 tháng
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      3 tháng
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 4-6 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Anh Văn hè bán trú

      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 6.480.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 6.480.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Các học viên từ 4-13 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Vừa học tiếng Anh vừa trau dồi kỹ năng sống cho các em.

      Mô tả khóa học

      • Bắt đầu từ 7h30 sáng đến 4h30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Học viên ăn trưa, nghỉ trưa tại trung tâm.
      • Tiếng Anh được dạy bởi giáo viên bản xứ, chuyên về giao tiếp, không đặt nặng kiến thức, giúp các em hấp thu tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái, vui vẻ.
      • Tích hợp các hoạt động kỹ năng sống thực tế (thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm,...)
      • Có kết hợp với các hoạt động năng khiếu, hoạt động thể chất như luyện viết chữ, vui chơi, vi tính,...
      Tư vấn

      Starter 1 - 2

      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.650.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.650.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 7-8 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Movers 1 - 2

      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 9 - 10 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Flyers 1 - 2

      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.950.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 1.950.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 11-12 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Starters

      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Movers

      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.200.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.200.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Flyers

      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      2 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 4-11 tuổi.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

      Mô tả khóa học

      • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
      • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
      • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.
      Tư vấn

      KET

      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 13 - 14 tuổi.
      • Ôn tiếng Anh chuẩn bị thi chuyển cấp vào lớp 10, tốt nghiệp THPT, ôn luyện Đại Học hoặc kiến thức cho các bài thi và kiểm tra trên lớp.
      • Muốn phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời với kỹ năng ngữ pháp học tại trường.
      • Học sinh được định hướng du học nước ngoài, hoặc học trường quốc tế.

      Mô tả khóa học:

      • Giáo viên giỏi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu trong và giáo viên nước ngoài.
      • Giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy PROPER ENGLISH độc đáo, mang lại kết quả khác biệt cho học viên.
      • Giáo trình chuyên cho tiếng Anh thiếu niên như Solutions…
      • Lớp học 15 học viên/lớp, phòng học hiện đại, thoáng mát – trang bị máy lạnh 100%, LCD.
      Tư vấn

      PET

      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 2.700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      3 tháng
      Học phí 2.700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Học viên 15 - 16 tuổi.
      • Ôn tiếng Anh chuẩn bị thi chuyển cấp vào lớp 10, tốt nghiệp THPT, ôn luyện Đại Học hoặc kiến thức cho các bài thi và kiểm tra trên lớp.
      • Muốn phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời với kỹ năng ngữ pháp học tại trường.
      • Học sinh được định hướng du học nước ngoài, hoặc học trường quốc tế.

      Mô tả khóa học:

      • Giáo viên giỏi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu trong và giáo viên nước ngoài.
      • Giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy PROPER ENGLISH độc đáo, mang lại kết quả khác biệt cho học viên.
      • Giáo trình chuyên cho tiếng Anh thiếu niên như Solutions…
      • Lớp học 15 học viên/lớp, phòng học hiện đại, thoáng mát – trang bị máy lạnh 100%, LCD.
      Tư vấn

      Giao tiếp Sơ cấp 1

      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 1.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 1.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
      • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
      • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Giao tiếp Sơ cấp 2

      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 2.400.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
      • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
      • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Giao tiếp Sơ trung cấp

      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 2.700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 2.700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
      • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
      • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Giao tiếp Trung cấp

      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
      • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
      • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc
      • Muốn có môi trường giao tiếp tiếng Anh 100% (kiểm tra trình độ trước khi tham gia các lớp 100% tiếng Anh)

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Giao tiếp Cao trung cấp

      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 3.600.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Trung cấp
      3 tháng
      Học phí 3.600.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Muốn cải thiện và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Giao tiếp Cao cấp

      Giao tiếp Nâng cao
      3 tháng
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Nâng cao
      3 tháng
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
      • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
      • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc
      • Muốn có môi trường giao tiếp tiếng Anh 100% (kiểm tra trình độ trước khi tham gia các lớp 100% tiếng Anh)

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
      • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…
      Tư vấn

      Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ A

      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng
      • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao
      • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất
      • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh
      • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói.
      Tư vấn

      Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ B

      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 3.900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 3.900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng
      • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao
      • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất
      • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh
      • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói
      • Học với giáo viên nước ngoài, rèn luyện ngữ điệu bản ngữ
      Tư vấn

      Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ C

      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      3 tháng
      Học phí 4.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng
      • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

      Phương pháp giảng dạy:

      Mô tả khóa học:

      • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao
      • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất
      • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh
      • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói
      • Học với giáo viên nước ngoài, rèn luyện ngữ điệu bản ngữ
      Tư vấn

      Tiếng Hoa sơ cấp 1

      HSK 1
      12 tuần
      Học phí 3.300.000 ₫
      HSK 1
      12 tuần
      Học phí 3.300.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      Tiếng Hoa sơ cấp 2

      HSK 2
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫
      HSK 2
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      Tiếng Hoa sơ trung cấp

      HSK 3
      12 tuần
      Học phí 3.800.000 ₫
      HSK 3
      12 tuần
      Học phí 3.800.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      Tiếng Hoa trung cấp 1

      HSK 4
      24 tuần
      Học phí 8.400.000 ₫
      HSK 4
      24 tuần
      Học phí 8.400.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      Tiếng Hoa trung cấp 2

      HSK 5
      24 tuần
      Học phí 9.200.000 ₫
      HSK 5
      24 tuần
      Học phí 9.200.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      Tiếng Hoa cao cấp

      HSK 6
      24 tuần
      Học phí 9.200.000 ₫
      HSK 6
      24 tuần
      Học phí 9.200.000 ₫

      Đối tượng học lớp tiếng Hoa:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
      • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
      • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
      Tư vấn

      ​​​​​​​Tiếng Hàn sơ cấp 1

      TOPIK 1 sơ cấp
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫
      TOPIK 1 sơ cấp
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫

      Đối tượng học tập:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

      Đội ngũ giáo viên:

      • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
      • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
      Tư vấn

      Tiếng Hàn sơ cấp 2

      TOPIK 1 sơ cấp
      12 tuần
      Học phí 4.600.000 ₫
      TOPIK 1 sơ cấp
      12 tuần
      Học phí 4.600.000 ₫

      Đối tượng học tập:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

      Đội ngũ giáo viên:

      • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
      • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
      Tư vấn

      Tiếng Hàn sơ trung cấp

      TOPIK 2 trung cấp
      12 tuần
      Học phí 4.900.000 ₫
      TOPIK 2 trung cấp
      12 tuần
      Học phí 4.900.000 ₫

      Đối tượng học tập:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

      Đội ngũ giáo viên:

      • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
      • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
      Tư vấn

      Tiếng Hàn trung cấp 1

      TOPIK 2 trung cấp
      24 tuần
      Học phí 10.800.000 ₫
      TOPIK 2 trung cấp
      24 tuần
      Học phí 10.800.000 ₫

      Đối tượng học tập:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

      Đội ngũ giáo viên:

      • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
      • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
      Tư vấn

      Tiếng Hàn trung cấp 2

      TOPIK 2 cao cấp
      24 tuần
      Học phí 10.800.000 ₫
      TOPIK 2 cao cấp
      24 tuần
      Học phí 10.800.000 ₫

      Đối tượng học tập:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

      Đội ngũ giáo viên:

      • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
      • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

      Phương pháp giảng dạy:

      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
      Tư vấn

      Tiếng Nhật sơ cấp 1

      N5
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫
      N5
      12 tuần
      Học phí 3.500.000 ₫

      Đối tượng học tiếng Nhật:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
      • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
      Tư vấn

      Tiếng Nhật sơ cấp 2

      N4
      12 tuần
      Học phí 4.000.000 ₫
      N4
      12 tuần
      Học phí 4.000.000 ₫

      Đối tượng học tiếng Nhật:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
      • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
      Tư vấn

      Tiếng Nhật sơ trung cấp

      N3
      12 tuần
      Học phí 5.000.000 ₫
      N3
      12 tuần
      Học phí 5.000.000 ₫

      Đối tượng học tiếng Nhật:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
      • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
      Tư vấn

      Tiếng Nhật trung cấp 1

      N2
      24 tuần
      Học phí 10.600.000 ₫
      N2
      24 tuần
      Học phí 10.600.000 ₫

      Đối tượng học tiếng Nhật:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
      • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
      Tư vấn

      Tiếng Nhật trung cấp 2

      N2
      24 tuần
      Học phí 11.200.000 ₫
      N2
      24 tuần
      Học phí 11.200.000 ₫

      Đối tượng học tiếng Nhật:

      • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
      • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
      • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
      • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

      Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học:

      • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
      • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
      • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
      • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
      • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
      Tư vấn

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết

      Đánh giá

      87 đánh giá

        Viết đánh giá

      Ưu điểm nổi bật

      Giáo viên Việt Nam
      Máy lạnh

      Mức độ hài lòng

      Giáo viên
      9.4
      Cơ sở vật chất
      7.8
      Môi trường HT
      8.3
      Thực hành kỹ năng
      8.6
      Tiến bộ bản thân
      8.6
      Tư vấn xếp lớp
      9.0
      Số lượng học viên
      9.3
      Quan tâm học viên
      9.1
      Hài lòng về học phí
      8.6
      Sẵn sàng giới thiệu
      9.0
      Giáo viên
      9.4
      Cơ sở vật chất
      7.8
      Môi trường HT
      8.3
      Thực hành kỹ năng
      8.6
      Tiến bộ bản thân
      8.6
      Tư vấn xếp lớp
      9.0
      Số lượng học viên
      9.3
      Quan tâm học viên
      9.1
      Hài lòng về học phí
      8.6
      Sẵn sàng giới thiệu
      9.0

      Chi tiết từ học viên

      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Trung Tâm Ổn

      Đã học khoá học: Tiếng Anh tại đây.

      Ưu điểm

      trung tâm chất lượng ổn

      Điểm cần cải thiện

      Chưa nghĩ ra

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Trung tâm có cơ sở vật chất hoàn thiện tương đối tốt, chất lượng giảng dạy ổn. Học phí ưu đãi hơn so với những chỗ khác.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Quốc Phong
      Quốc Phong
       

      Sau Khi Học Tiếng Anh Ở Newsky

      Đã học khoá học: Trần Quốc Phong tại đây.

      Ưu điểm

      Chất lượng dạy học

      Điểm cần cải thiện

      Cần bổ sung thêm lớp

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Chất lượng dạy học ở đây rất tốt nên các bạn học viên mới cứ yên tâm đăng kí nhập học

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Quốc Khánh Thái
      Quốc Khánh Thái
       

      Điều Kiện Học Tốt Và Giá Rẻ Hơn Những Chỗ Khác

      Đã học khoá học: Ielts 5.0-6.0 tại đây.

      Ưu điểm

      Được tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, giáo viên hỗ trợ hết mình

      Điểm cần cải thiện

      Nên mở thêm những lớp cao hơn để tăng khả năng học như 7.0

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Học trong môi trường thân thiện, dễ phát huy khả năng cùng những người bạn và thầy cô

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)
      Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)
       

      Khóa Học Hsk

      Đã học khoá học: HKS 3 tại đây.

      Ưu điểm

      Chất lượng dạy học

      Điểm cần cải thiện

      Bổ sung thêm nhiều lớp dạy

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Chất lượng dạy học tốt, khuyến khích nên đăng kí học, có kèm theo khóa học 1 kèm 1 rất hiệu quả

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm

      Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

      • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
      • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
      • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
      Tìm hiểu ngay