Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky

49 đánh giá
8.6
Rất tốt
49 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.1
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
9.1
Tư vấn xếp lớp
8.6
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.1
Giáo viên
9.1
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
9.1
Tư vấn xếp lớp
8.6
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.1

Khóa học

Super Kids (4-6 tuổi)

Tiếng anh mẫu giáo
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.500.000đ
1.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.500.000đ
1.400.000đ

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.500.000đ
1.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Starter 1 - 2

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.650.000đ
1.550.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.650.000đ
1.550.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.650.000đ
1.550.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Starters

Trẻ em
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.000.000đ
1.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
1.900.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.000.000đ
1.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Movers 1 - 2

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.800.000đ
1.700.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.800.000đ
1.700.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.800.000đ
1.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Movers

Trẻ em
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.200.000đ
2.100.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.200.000đ
2.100.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.200.000đ
2.100.000đ
Đặt chỗ ngay

Flyers 1 - 2

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.950.000đ
1.850.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.950.000đ
1.850.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.950.000đ
1.850.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Flyers

Trẻ em
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.300.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.300.000đ
Đặt chỗ ngay

KET

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.300.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.300.000đ
Đặt chỗ ngay

PET

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.700.000đ
2.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.700.000đ
2.600.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.700.000đ
2.600.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Sơ cấp 1

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.800.000đ
1.700.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.800.000đ
1.700.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.800.000đ
1.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Sơ cấp 2

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.300.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.300.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Sơ trung cấp

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.700.000đ
2.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.700.000đ
2.600.000đ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.700.000đ
2.600.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Trung cấp

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Cao trung cấp

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.600.000đ
3.500.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.600.000đ
3.500.000đ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.600.000đ
3.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Cao cấp

Giao tiếp Nâng cao
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
4.400.000đ

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ
4.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Anh Văn Mầm Non

Tiếng anh mẫu giáo
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
1.500.000đ
1.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.500.000đ
1.400.000đ

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.500.000đ
1.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Anh Văn hè bán trú 2017

Trẻ em
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
6.480.000đ
6.380.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.480.000đ
6.380.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
6.480.000đ
6.380.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ B

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.900.000đ
3.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.900.000đ
3.800.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.900.000đ
3.800.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ C

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
4.400.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ
4.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ A

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa căn bản

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa sơ cấp 1

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.300.000đ
3.200.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.300.000đ
3.200.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.300.000đ
3.200.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa sơ cấp 2

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.500.000đ
3.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.500.000đ
3.400.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.500.000đ
3.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa sơ trung cấp

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.800.000đ
3.700.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.800.000đ
3.700.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.800.000đ
3.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa trung cấp 1

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
8.400.000đ
8.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

8.400.000đ
8.300.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
8.400.000đ
8.300.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa trung cấp 2

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
9.200.000đ
9.100.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

9.200.000đ
9.100.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
9.200.000đ
9.100.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa cao cấp

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
9.200.000đ
9.100.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

9.200.000đ
9.100.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
9.200.000đ
9.100.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn cơ bản

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.100.000đ
3.000.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.100.000đ
3.000.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.100.000đ
3.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.500.000đ
3.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.500.000đ
3.400.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.500.000đ
3.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.600.000đ
4.500.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.600.000đ
4.500.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
4.600.000đ
4.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn sơ trung cấp

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.900.000đ
4.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.900.000đ
4.800.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
4.900.000đ
4.800.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn trung cấp 1

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
10.800.000đ
10.700.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

10.800.000đ
10.700.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
10.800.000đ
10.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn trung cấp 2

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
10.800.000đ
10.700.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

10.800.000đ
10.700.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
10.800.000đ
10.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật cơ bản

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.100.000đ
3.000.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.100.000đ
3.000.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.100.000đ
3.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.500.000đ
3.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.500.000đ
3.400.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.500.000đ
3.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật sơ cấp 2

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.000.000đ
3.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.000.000đ
3.900.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
4.000.000đ
3.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật sơ trung cấp

Các khóa học khác
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
5.000.000đ
4.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

5.000.000đ
4.900.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tuần
Học phí
5.000.000đ
4.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật trung cấp 1

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
10.600.000đ
10.500.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

10.600.000đ
10.500.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
10.600.000đ
10.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật trung cấp 2

Các khóa học khác
24 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
11.200.000đ
11.100.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

11.200.000đ
11.100.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

24 tuần
Học phí
11.200.000đ
11.100.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre-TOEIC

TOEIC
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
1.300.000đ
1.200.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.300.000đ
1.200.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

6 tuần
Học phí
1.300.000đ
1.200.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEIC 450

TOEIC
8 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
1.950.000đ
1.850.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.950.000đ
1.850.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

8 tuần
Học phí
1.950.000đ
1.850.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEIC 500

TOEIC
8 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.450.000đ
2.350.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

8 tuần
Học phí
2.450.000đ
2.350.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEIC 550

TOEIC
8 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
2.750.000đ
2.650.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.750.000đ
2.650.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

8 tuần
Học phí
2.750.000đ
2.650.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEIC 600

TOEIC
8 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

8 tuần
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre-TOEFL

TOEFL ITP
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tuần
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEFL 400

TOEFL ITP
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.500.000đ
3.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.500.000đ
3.400.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tuần
Học phí
3.500.000đ
3.400.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEFL 450

TOEFL ITP
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.750.000đ
3.650.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.750.000đ
3.650.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tuần
Học phí
3.750.000đ
3.650.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEFL 500

TOEFL ITP
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.000.000đ
3.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.000.000đ
3.900.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tuần
Học phí
4.000.000đ
3.900.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEFL 550

TOEFL ITP
6 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
4.400.000đ

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tuần
Học phí
4.500.000đ
4.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre-IELTS

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS 4.0 - 5.0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
3.900.000đ
3.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.900.000đ
3.800.000đ

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.900.000đ
3.800.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS 5.0 - 6.0

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
4.400.000đ

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

12 tuần
Học phí
4.500.000đ
4.400.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS 6.0 - 7.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
Đặt chỗ với
Edu2review
5.400.000đ
5.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

5.400.000đ
5.300.000đ

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

12 tuần
Học phí
5.400.000đ
5.300.000đ
Đặt chỗ ngay

Giới thiệu

Đặt con người là giá trị cốt lõi của sự phát triển, trung tâm ngoại ngữ NewSky luôn phần đấu hết mình vì chất lượng giảng dạy, môi trường thân thiện, nhân văn, cơ sở vật chất hiện đại.

Tầm nhìn của Newsky là trở thành nơi đào tạo ngoại ngữ uy tín, chất lượng nhất, mang cơ hội học ngoại ngữ và tiếp cận trí thức nhân loại cho tất cả mọi người. Trung tâm có địa điểm tại 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, vị trí này tiếp giáp với nhiều quận như: quận Tân Phú, Bình Tân, quận 5, 6, 8, 10, 11.

Giới thiệu chung về NewSky

Tiền thân Newsky (website: newsky.edu.vn) là trung tâm ngoại ngữ - tin học Đức Trí, ra đời từ năm 2001. Với 16 năm kinh nghiệm trong giảng dạy ngoại ngữ, NewSky quyết tâm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu học ngoại ngữ tiếng Anh – Hàn – Nhật – Hoa chất lượng, uy tín, hiệu quả cao sau từng khóa học cho học viên và các doanh nghiệp.

Trung tâm ngoại ngữ NewSky

Đội ngũ giáo viên

Trung tâm ngoại ngữ NewSky quan niệm “chức năng cao nhất của người thầy không phải là truyền đạt kiến thức mà là khuyến khích học sinh yêu kiến thức và mưu cầu kiến thức”. Vì vậy đội ngũ nhân viên, giáo viên tại đây tâm huyết với nghề dạy học, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hết mình không chỉ vì chất lượng học tập mà còn vì một thế hệ thanh niên thông thạo ngoại ngữ, tiếp cận tri thức nhân loại.

Địa điểm