Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
   Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
   Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
   Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
   4 hình 3 video
   8.8
   Rất tốt
   87 đánh giá

   Khóa học

   50 khóa học

   Pre-TOEIC

   TOEIC
   6 tuần
   Học phí 1.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   6 tuần
   Học phí 1.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đặc điểm chương trình giảng dạy

   • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
   • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
   • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
   • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
   • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

   Đặc biệt

   • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
   • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
   • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
   • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
   Tư vấn

   TOEIC 450

   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đặc điểm chương trình giảng dạy

   • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.

   • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.

   • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.

   • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.

   • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

   Đặc biệt

   • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.

   • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.

   • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.

   • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.

   Tư vấn

   TOEIC 550

   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 2.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 2.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đặc điểm chương trình giảng dạy

   • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
   • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
   • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
   • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
   • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

   Đặc biệt

   • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
   • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
   • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
   • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
   Tư vấn

   TOEIC 600

   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đặc điểm chương trình giảng dạy

   • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
   • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
   • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
   • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
   • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

   Đặc biệt

   • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
   • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
   • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
   • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
   Tư vấn

   TOEIC 500

   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 2.450.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   8 tuần
   Học phí 2.450.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đặc điểm chương trình giảng dạy

   • Hệ thống tất cả kiến thức tiếng Anh nền tảng từ từ vựng, ngữ pháp, phát âm.
   • Cung cấp phương pháp làm bài thi TOEIC, mẹo làm bài, chiến lược làm bài thi hiệu quả.
   • Luyện các đề thi TOEIC (actual tests) để rèn luyện các kỹ năng làm bài.
   • Tham gia các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa để đánh giá quá trình tiến bộ của mình.
   • Tư vấn kỹ lưỡng trước khi tham gia khóa luyện thi TOEIC, và trước khi kết thúc khóa học, tham gia thi TOEIC chính thức.

   Đặc biệt

   • Giáo viên giảng dạy là người có TOEIC ít nhất 750+ theo đề thi mới nhất của IIG, có kinh nghiệm dạy luyện thi.
   • Giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng cho từng cấp độ.
   • Học lại miễn phí nếu thi không đạt đầu ra.
   • Dạy kèm luyện thi TOEIC riêng đảm bảo đầu ra theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm học viên, học phí từ 150.000 đ/giờ.
   Tư vấn

   Pre-TOEFL

   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

   Đặc điểm chương trình:

   • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
   • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
   • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
   • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
   • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
   • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
   Tư vấn

   TOEFL 400

   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

   Đặc điểm chương trình:

   • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
   • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
   • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
   • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
   • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
   • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
   Tư vấn

   TOEFL 450

   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 3.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

   Đặc điểm chương trình:

   • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
   • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
   • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
   • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
   • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
   • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
   Tư vấn

   TOEFL 500

   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 4.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 4.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

   Đặc điểm chương trình:

   • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
   • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
   • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
   • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
   • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
   • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
   Tư vấn

   TOEFL 550

   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi TOEFL iTP, đặc biệt dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ TOEFL iTP trong thời gian ngắn, từ phương pháp giảng dạy, hệ thống kiến thức nền tảng cho học viên, cũng như phương pháp làm bài hiệu quả cao, đạt được tối đa khả năng của học viên…

   Đặc điểm chương trình:

   • Giảng viên chuyên luyện TOEFL iTP nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp cách làm bài thi đạt điểm cao.
   • Giáo trình biên soạn đặc biệt cho chương trình luyện thi TOEFL iTP đảm bảo đầu ra
   • Học viên được liên tục làm bài thi thử, nhằm đánh giá khả năng tiến bộ trong quá trình học.
   • Học viên trước khi tham gia khóa học được kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí, được tư vấn cụ thể mục điểm cần đạt của bản thân.
   • Lớp học tối đa 8 HV/lớp, được bố trí phòng học thoáng mát, để tạo sự tập trung tối đa cho học viên.
   • Đặc biệt, nếu sau khi học xong khóa học thí sinh ko đạt mục tiêu, được học lại miễn phí.
   Tư vấn

   Pre-IELTS

   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   12 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   12 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

   Ngoài ra khi học viên còn được:

   • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
   • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
   • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
   • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
   • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
   • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
   Tư vấn

   IELTS 4.0 - 5.0

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   12 tuần
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   12 tuần
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

   Ngoài ra khi học viên còn được:

   • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
   • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
   • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
   • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
   • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
   • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
   Tư vấn

   IELTS 5.0 - 6.0

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

   Ngoài ra khi học viên còn được:

   • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
   • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
   • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
   • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
   • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
   • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
   Tư vấn

   IELTS 6.0 - 7.0

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   12 tuần
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   12 tuần
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế nhiều cấp độ tối ưu cho đối tượng học dài hạn và cấp tốc, dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, luyện thi IELTS, và có điểm thi IELTS từ 7.0 trở lên.

   Ngoài ra khi học viên còn được:

   • Kiểm tra đầu vào kỹ lưỡng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
   • Tư vấn kỹ lưỡng phương pháp học tập, nâng cao các kỹ năng, mục tiêu thi IELTS.
   • Được giáo viên kinh nghiệm luyện thi, giảng dạy trực tiếp từng kỹ năng.
   • Giáo trình luyện thi IELTS của NXB Cambridge.
   • Thực hành và rèn luyện thi thử trên các bộ đề thi IELTS mới nhất.
   • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi đáp ứng mục tiêu luyện thi IELTS đạt chất lượng, uy tín.
   Tư vấn

   Anh Văn Mầm Non

   Tiếng anh mẫu giáo
   3 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng anh mẫu giáo
   3 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Học viên từ 3-6 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy:

   • Giảng dạy bằng hình ảnh vui nhộn, vừa chơi vừa học vẫn đảm bảo chất lượng.

   Mô tả khóa học

   • Phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh, vui nhộn, vừa chơi, vừa học, vẫn đảm bảo chất lượng
   • Giáo viên được tuyển chọn kỹ, phát âm chuẩn giọng Anh-Mỹ nhằm đảm bảo các em được xây dựng nền tảng chính xác ngay từ đầu
   • Mỗi tuần các em có 45 phút học với giáo viên nước ngoài.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Được giảng dạy trong môi trường thân thiện, hòa đồng, có bạn bè cùng trang lứa.
   • Được xây dựng khả năng cảm thụ ngôn ngữ bằng hình ảnh.
   Tư vấn

   Super Kids 4-6 tuổi

   Tiếng anh mẫu giáo
   3 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng anh mẫu giáo
   3 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên

   • Học viên 4-6 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy

   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Anh Văn hè bán trú

   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 6.480.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 6.480.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Các học viên từ 4-13 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy: Vừa học tiếng Anh vừa trau dồi kỹ năng sống cho các em.

   Mô tả khóa học

   • Bắt đầu từ 7h30 sáng đến 4h30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Học viên ăn trưa, nghỉ trưa tại trung tâm.
   • Tiếng Anh được dạy bởi giáo viên bản xứ, chuyên về giao tiếp, không đặt nặng kiến thức, giúp các em hấp thu tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái, vui vẻ.
   • Tích hợp các hoạt động kỹ năng sống thực tế (thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm,...)
   • Có kết hợp với các hoạt động năng khiếu, hoạt động thể chất như luyện viết chữ, vui chơi, vi tính,...

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Mang lại một mùa hè đầy thú vị, đáng nhớ và bổ ích cho các em.
   • Giúp các em tiến bộ đáng kể về khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, trưởng thành về kỹ năng sống, và có thêm nhiều bạn bè thân thiết.
   • Tạo ra một môi trường vui chơi, học tập, là nơi để quý phụ huynh yên tâm gởi gắm cho một mùa hè bổ ích, thú vị thật sự cho các em
   Tư vấn

   Starter 1 - 2

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Học viên 7-8 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy: Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Movers 1 - 2

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Học viên 9 - 10 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy: Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Flyers 1 - 2

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Học viên 11-12 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy: Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Starters

   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Phương pháp giảng dạy: Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Movers

   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Phương pháp giảng dạy:

   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities)

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Flyers

   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Học viên 4-11 tuổi.

   Phương pháp giảng dạy: Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

   Mô tả khóa học

   • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
   • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
   • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, xây dựng đam mê tiếng Anh tự nhiên cho các em.
   • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).
   • Phát triển kỹ năng diễn đạt bằng Tiếng Anh cho trẻ em thông qua thuyết trình trước đám đông.
   • Chuẩn bị kiến thức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge- Starters, Movers, Flyers dành cho trẻ em.
   • Phát triển và bổ sung kỹ năng Anh ngữ bên cạnh việc học trên trường, đảm bảo kết quả học tập tại trường.
   Tư vấn

   KET

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Học viên 13 - 14 tuổi.
   • Ôn tiếng Anh chuẩn bị thi chuyển cấp vào lớp 10, tốt nghiệp THPT, ôn luyện Đại Học hoặc kiến thức cho các bài thi và kiểm tra trên lớp.
   • Muốn phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời với kỹ năng ngữ pháp học tại trường.
   • Học sinh được định hướng du học nước ngoài, hoặc học trường quốc tế.

   Mô tả khóa học:

   • Giáo viên giỏi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu trong và giáo viên nước ngoài.
   • Giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy PROPER ENGLISH độc đáo, mang lại kết quả khác biệt cho học viên.
   • Giáo trình chuyên cho tiếng Anh thiếu niên như Solutions…
   • Lớp học 15 học viên/lớp, phòng học hiện đại, thoáng mát – trang bị máy lạnh 100%, LCD.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Học viên sẽ được hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, TOEFL, IELTS,..
   • Học viên được tư vấn kỹ lưỡng, rõ ràng nhu cầu trước khi được xếp vào lớp học phù hợp.
   • Với mong muốn góp phần hỗ trợ các em tối đa, NewSky thường xuyên cấp học bổng học tiếng Anh cho con em gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếng Anh trong khu vực. (liên hệ trực tiếp).
   Tư vấn

   PET

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 2.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 2.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Học viên 15 - 16 tuổi.
   • Ôn tiếng Anh chuẩn bị thi chuyển cấp vào lớp 10, tốt nghiệp THPT, ôn luyện Đại Học hoặc kiến thức cho các bài thi và kiểm tra trên lớp.
   • Muốn phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời với kỹ năng ngữ pháp học tại trường.
   • Học sinh được định hướng du học nước ngoài, hoặc học trường quốc tế.

   Mô tả khóa học:

   • Giáo viên giỏi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu trong và giáo viên nước ngoài.
   • Giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy PROPER ENGLISH độc đáo, mang lại kết quả khác biệt cho học viên.
   • Giáo trình chuyên cho tiếng Anh thiếu niên như Solutions…
   • Lớp học 15 học viên/lớp, phòng học hiện đại, thoáng mát – trang bị máy lạnh 100%, LCD.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Học viên sẽ được hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, TOEFL, IELTS,..
   • Học viên được tư vấn kỹ lưỡng, rõ ràng nhu cầu trước khi được xếp vào lớp học phù hợp.
   • Với mong muốn góp phần hỗ trợ các em tối đa, NewSky thường xuyên cấp học bổng học tiếng Anh cho con em gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếng Anh trong khu vực. (liên hệ trực tiếp).
   Tư vấn

   Giao tiếp Sơ cấp 1

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
   • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
   • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc

   Mô tả khóa học:

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   • Đảm bảo sẽ cảm nhận sự khác biệt chỉ sau 1 tháng đầu tiên.
   Tư vấn

   Giao tiếp Sơ cấp 2

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
   • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
   • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc

   Mô tả khóa học:

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   Tư vấn

   Giao tiếp Sơ trung cấp

   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 2.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 2.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên

   • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được.
   • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai.
   • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc.

   Mô tả khóa học

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn.
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh
   Tư vấn

   Giao tiếp Trung cấp

   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên

   • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
   • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
   • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc
   • Muốn có môi trường giao tiếp tiếng Anh 100% (kiểm tra trình độ trước khi tham gia các lớp 100% tiếng Anh)

   Mô tả khóa học

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng Anh, và giọng chuẩn
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   Tư vấn

   Giao tiếp Cao trung cấp

   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Muốn cải thiện và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh

   Mô tả khóa học

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng anh, và giọng chuẩn.
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   Tư vấn

   Giao tiếp Cao cấp

   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên

   • Đã từng học tiếng Anh ở chương trình phổ thông hoặc đại học nhưng không giao tiếp được
   • Muốn bổ sung từ vựng, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho công việc hiện tại hoặc tương lai
   • Đã sử dụng tiếng Anh được, nhưng muốn giao tiếp bài bản, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc
   • Muốn có môi trường giao tiếp tiếng Anh 100% (kiểm tra trình độ trước khi tham gia các lớp 100% tiếng Anh)

   Mô tả khóa học

   • Dạy học giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản, trình độ từ cơ bản đến nâng cao Học với giáo viên nước ngoài để được luyện tập khả năng nghe nói tự nhiên tiếng Anh, và giọng chuẩn.
   • Phát triển kỹ năng mềm thông qua lớp học tiếng Anh như làm việc nhóm, thuyết trình,…

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   Tư vấn

   Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ A

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng
   • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

   Mô tả khóa học

   • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao
   • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất
   • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh
   • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh
   Tư vấn

   Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ B

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng.
   • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

   Mô tả khóa học:

   • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao.
   • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất.
   • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh.
   • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói.
   • Học với giáo viên nước ngoài, rèn luyện ngữ điệu bản ngữ.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp.
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.
   Tư vấn

   Luyện nghe nói tiếng Anh trình độ C

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên:

   • Người thiếu kỹ năng nghe nói, thiếu vốn từ vựng.
   • Người đang chuẩn bị thi TOEIC 4 kỹ năng TOEFL iBT, IELTS nhưng nghe nói còn yếu.

   Mô tả khóa học:

   • Môi trường chuyên luyện kỹ năng nghe, nói 100% bằng tiếng Anh, trình độ từ cơ bản đến nâng cao.
   • Rèn luyện các bí quyết để nghe nhay, nói giỏi tiếng Anh hiệu quả nhất.
   • Nâng cao từ vựng theo từng chủ đề, luyện phát âm chuẩn từng từ, rèn luyện tự tin khi nói tiếng Anh.
   • Giáo trình nổi tiếng chuyên về nghe nói.
   • Học với giáo viên nước ngoài, rèn luyện ngữ điệu bản ngữ.

   Lợi ích khi tham gia khóa học

   • Phát âm tiếng Anh giọng chuẩn, nắm bí quyết để học tốt tiếng Anh giao tiếp
   • Nghe-nói tiếng Anh được sau từng khóa học, và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh
   Tư vấn

   Tiếng Hoa sơ cấp 1

   HSK 1
   12 tuần
   Học phí 3.300.000 ₫
   HSK 1
   12 tuần
   Học phí 3.300.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hoa sơ cấp 2

   HSK 2
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫
   HSK 2
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hoa sơ trung cấp

   HSK 3
   12 tuần
   Học phí 3.800.000 ₫
   HSK 3
   12 tuần
   Học phí 3.800.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hoa trung cấp 1

   HSK 4
   24 tuần
   Học phí 8.400.000 ₫
   HSK 4
   24 tuần
   Học phí 8.400.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hoa trung cấp 2

   HSK 5
   24 tuần
   Học phí 9.200.000 ₫
   HSK 5
   24 tuần
   Học phí 9.200.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hoa cao cấp

   HSK 6
   24 tuần
   Học phí 9.200.000 ₫
   HSK 6
   24 tuần
   Học phí 9.200.000 ₫

   Đối tượng học lớp tiếng Hoa

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Trung Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hoa trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hoa và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa HSK và TOCFL.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên giảng dạy là các giáo viên người Việt và giáo viên người Hoa của các trường ĐH dạy tiếng Hoa nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hoa, hình thành thói quen nói tiếng Hoa cho học viên.
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản, xây dựng kiến thức nền để học viên có thể nhanh chóng giao tiếp tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao.
   • Đặc biệt, lớp dạy 1 kèm 1 tại trung tâm hoặc tại nhà theo nhu cầu của từng học viên.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp 1

   TOPIK 1 sơ cấp
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

   Đội ngũ giáo viên

   • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
   • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

   Phương pháp giảng dạy

   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp 2

   TOPIK 1 sơ cấp
   12 tuần
   Học phí 4.600.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   12 tuần
   Học phí 4.600.000 ₫

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

   Đội ngũ giáo viên

   • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
   • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

   Phương pháp giảng dạy

   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ trung cấp

   TOPIK 2 trung cấp
   12 tuần
   Học phí 4.900.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   12 tuần
   Học phí 4.900.000 ₫

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

   Đội ngũ giáo viên

   • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
   • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

   Phương pháp giảng dạy

   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp 1

   TOPIK 2 trung cấp
   24 tuần
   Học phí 10.800.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   24 tuần
   Học phí 10.800.000 ₫

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

   Đội ngũ giáo viên

   • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
   • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

   Phương pháp giảng dạy

   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp 2

   TOPIK 2 cao cấp
   24 tuần
   Học phí 10.800.000 ₫
   TOPIK 2 cao cấp
   24 tuần
   Học phí 10.800.000 ₫

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không có thời gian để học tiếng Hàn trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Hàn và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, con người.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi tiếng Hàn TOPIK.

   Đội ngũ giáo viên

   • Giáo viên dạy tiếng Hàn tốt nghiệp du học Hàn Quốc trở về, hoặc đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Hàn Ngữ nổi tiếng tại TPHCM , có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Hàn tại các trường ĐH uy tín
   • Giáo viên là người Hàn Quốc, dạy 100% tiếng Hàn, hoặc dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

   Phương pháp giảng dạy

   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Giáo trình chuyên biệt cho học tiếng Hàn giao tiếp, học đi xuất khẩu lao động,…
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Hàn với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, nghe nói tiếng Hàn tự nhiên cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ TOPIK các cấp độ.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 1

   N5
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫
   N5
   12 tuần
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng học tiếng Nhật

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
   • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 2

   N4
   12 tuần
   Học phí 4.000.000 ₫
   N4
   12 tuần
   Học phí 4.000.000 ₫

   Đối tượng học tiếng Nhật

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
   • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ trung cấp

   N3
   12 tuần
   Học phí 5.000.000 ₫
   N3
   12 tuần
   Học phí 5.000.000 ₫

   Đối tượng học tiếng Nhật

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
   • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 1

   N2
   24 tuần
   Học phí 10.600.000 ₫
   N2
   24 tuần
   Học phí 10.600.000 ₫

   Đối tượng học tiếng Nhật

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
   • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 2

   N2
   24 tuần
   Học phí 11.200.000 ₫
   N2
   24 tuần
   Học phí 11.200.000 ₫

   Đối tượng học tiếng Nhật

   • Học sinh, Sinh viên hoặc người đi làm có nhu cầu sử dụng và học giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên.
   • Du học sinh chuẩn bị du học hoặc người lao động muốn xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không có thời gian để học tiếng Nhật trước đó.
   • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nhanh chóng nâng cao khả năng ngoại ngữ.
   • Rèn luyện, ôn tập cho các kỳ thi, các bài khảo sát, luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

   Đội ngũ giáo viên & hình thức tổ chức lớp học

   • Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật tại VN hoặc từ Nhật Bản trở về, và đang giảng dạy tại các trường ĐH dạy Nhật Ngữ nổi tiếng tại TPHCM, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
   • Giáo viên nhiệt tình, tận tâm kèm riêng từng bạn với phương pháp dạy học sinh động, mới lạ.
   • Phương pháp thực hành, giao tiếp sử dụng tiếng Nhật với tần suất dày đặc, hình thành thói quen, phản xạ nói tiếng Nhật cho học viên.
   • Hướng dẫn học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nâng cao chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ N5, N4, N3.
   • Lớp học được tổ chức theo nhóm tối đa 15 HV/lớp, phòng học trang bị 100% máy lạnh.
   Tư vấn

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   87 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   9.3
   Cơ sở vật chất
   7.8
   Môi trường HT
   8.3
   Thực hành kỹ năng
   8.6
   Tiến bộ bản thân
   8.6
   Tư vấn xếp lớp
   8.9
   Số lượng học viên
   9.2
   Quan tâm học viên
   9.1
   Hài lòng về học phí
   8.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.0
   Giáo viên
   9.3
   Cơ sở vật chất
   7.8
   Môi trường HT
   8.3
   Thực hành kỹ năng
   8.6
   Tiến bộ bản thân
   8.6
   Tư vấn xếp lớp
   8.9
   Số lượng học viên
   9.2
   Quan tâm học viên
   9.1
   Hài lòng về học phí
   8.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trung Tâm Ổn

   Đã học khoá học: Tiếng Anh tại đây.

   Ưu điểm

   trung tâm chất lượng ổn

   Điểm cần cải thiện

   Chưa nghĩ ra

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trung tâm có cơ sở vật chất hoàn thiện tương đối tốt, chất lượng giảng dạy ổn. Học phí ưu đãi hơn so với những chỗ khác.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Quốc Phong
   Quốc Phong
    

   Sau Khi Học Tiếng Anh Ở Newsky

   Đã học khoá học: Trần Quốc Phong tại đây.

   Ưu điểm

   Chất lượng dạy học

   Điểm cần cải thiện

   Cần bổ sung thêm lớp

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng dạy học ở đây rất tốt nên các bạn học viên mới cứ yên tâm đăng kí nhập học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Quốc Khánh Thái
   Quốc Khánh Thái
    

   Điều Kiện Học Tốt Và Giá Rẻ Hơn Những Chỗ Khác

   Đã học khoá học: Ielts 5.0-6.0 tại đây.

   Ưu điểm

   Được tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, giáo viên hỗ trợ hết mình

   Điểm cần cải thiện

   Nên mở thêm những lớp cao hơn để tăng khả năng học như 7.0

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học trong môi trường thân thiện, dễ phát huy khả năng cùng những người bạn và thầy cô

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)
   Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)
    

   Khóa Học Hsk

   Đã học khoá học: HKS 3 tại đây.

   Ưu điểm

   Chất lượng dạy học

   Điểm cần cải thiện

   Bổ sung thêm nhiều lớp dạy

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng dạy học tốt, khuyến khích nên đăng kí học, có kèm theo khóa học 1 kèm 1 rất hiệu quả

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Lịch sử

   Lịch sử Trung tâm Ngoại ngữ NewSky, tiền thân là Ngoại ngữ – Tin học Đức Trí, thành lập từ năm 2001, với hơn 18 năm kinh nghiệm trong giảng dạy ngoại ngữ, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu học ngoại ngữ tiếng Anh – Hàn – Nhật – Hoa – Tin học.

   Với những khóa học chất lượng, uy tín, hiệu quả cho học viên và các doanh nghiệp nhằm chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai, đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và đất nước.

   Tầm nhìn

   Trở thành nơi đào tạo ngoại ngữ uy tín, chất lượng nhất, mang cơ hội học ngoại ngữ và tiếp cận trí thức nhân loại cho nhiều người. Luôn xem con người là giá trị cốt lõi nhất, luôn khuyến khích đội ngũ nhân viên, giáo viên tâm huyết với nghề dạy học, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phấn đấu hết mình vì chất lượng học, vì một thế hệ thanh niên thông thạo ngoại ngữ, tiếp cận tri thức nhân loại, không chỉ có con em trong gia đình có điều kiện mà là tất cả mọi người.

   Sứ mệnh

   Trong thời đại internet và toàn cầu hóa xóa hết các ranh giới về khoảng cách địa lý, đẳng cấp, cơ hội tiếp cận nâng cao trí thức nhân loại sẽ dành cho tất cả mọi người nếu người đó biết ngoại ngữ và sử dụng thành thạo tin học. Luôn xem con người là giá trị cốt lõi nhất, luôn khuyến khích đội ngũ nhân viên, giáo viên tâm huyết với nghề dạy học, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hết mình vì chất lượng học vì một thế hệ thanh niên thông thạo ngoại ngữ, tiếp cận tri thức nhân loại, không chỉ có con em trong gia đình có điều kiện mà là tất cả mọi người.

   Lớp học ở Trung tâm Ngoại ngữ NewSky

   Đội ngũ giáo viên

   Trung tâm Ngoại ngữ NewSky quan niệm “chức năng cao nhất của người thầy không phải là truyền đạt kiến thức mà là khuyến khích học sinh yêu kiến thức và mưu cầu kiến thức”. Vì vậy đội ngũ nhân viên, giáo viên tại đây tâm huyết với nghề dạy học, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hết mình không chỉ vì chất lượng học tập mà còn vì một thế hệ thanh niên thông thạo ngoại ngữ, tiếp cận tri thức nhân loại.

   Trung tâm Ngoại ngữ NewSky

   Khóa học mùa hè tại Trung tâm Ngoại ngữ Newsky

   Nguồn: Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký