Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky - Khóa học Flyers 1 - 2 | Edu2Review

Flyers 1 - 2

Học phí 1.950.000đ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng học viên:

  • Học viên 11-12 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

  • Chú trọng đến kỹ năng nghe, nói, phát âm tiếng Anh qua hình ảnh (pictures), các bài hát (songs) và hoạt động (activities).

Mô tả khóa học

  • Hoàn thành các cấp độ, trung tâm hỗ trợ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Staters, Movers, Flyers, Toefl Primary.
  • Dạy kết hợp với trên trường, đảm bảo các bé vừa phát triển toàn diện 4 kỹ năng Anh ngữ, vừa đảm bảo điểm số trên trường.
  • Giáo viên quan tâm với từng bé, có kỹ năng sư phạm cao, được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng trước khi giảng dạy.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn