Trung tâm Ngoại ngữ Nghệ thuật LAS | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Nghệ thuật LAS

5 đánh giá
8.7
Rất tốt
5 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hoa sáng tạo (6 – 11 tuổi)

Cho trẻ em
2 tháng
3.200.000đ
3.200.000đ

Tiếng Hoa sáng tạo (6 – 11 tuổi)

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.200.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Trung trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh, đặc biệt về mặt giao tiếp.
 • Độ tuổi: 6 – 11. Lớp sẽ chia theo độ tuổi và trình độ.

Học phí khóa học:

 • Level 1: 3.200.000 VNĐ/ 2 tháng
 • Level 2: 3.520.000 VNĐ/ 2 tháng
 • Level 3: 3.800.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 4: 4.300.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 5: 4.700.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 6: 5.200.000 VNĐ/ 4 tháng

Mô tả phương pháp giảng dạy:

 • Tạo niềm yêu thích ngôn ngữ mới cho trẻ.
 • TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc… đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.
Nhận tư vấn

Tiếng Hoa giao tiếp (16+)

Giao tiếp
3 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

Tiếng Hoa giao tiếp (16+)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.900.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Trung trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh, đặc biệt về mặt giao tiếp.
 • Độ tuổi: trên 16. Lớp sẽ chia theo trình độ.

Học phí khóa học:

 • Level 1: 3.900.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 2: 4.290.0000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 3: 4.990.000 VNĐ/ 3 tháng

=> Ưu đãi 20% khi đóng trọn gói

Mô tả phương pháp giảng dạy:

 • Tạo cảm hứng cho hành trình học ngôn ngữ mới.
 • TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc... đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.
Nhận tư vấn
3.500.000đ

Tiếng Hoa toàn diện 4 kỹ năng dành cho người lớn (16+)

Trình độ

Luyện thi HSK

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Trung trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh, đặc biệt về mặt giao tiếp.
 • Độ tuổi: trên 16. Lớp sẽ chia theo trình độ.

Học phí khóa học

 • Level 1: 3.500.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 2: 3.850.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 3: 4.250.000 VNĐ/ 3 tháng
 • Level 4: 5.100.000 VNĐ/ 4 tháng
 • Level 5: 6.120.000 VNĐ/ 4 tháng
 • Level 6: 7.200.000 VNĐ/ 5 tháng

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Phương pháp dạy đặc biệt tạo cảm hứng cho hành trình học ngôn ngữ mới.
 • TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc… đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.
Nhận tư vấn

Luyện thi HSK cho người lớn (16+)

Trình độ

Luyện thi HSK

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Trung, lấy bằng HSK, được học trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh.
 • Độ tuổi: trên 16. Lớp sẽ chia theo trình độ.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Tạo cảm hứng cho hành trình học ngôn ngữ mới.

TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc... đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan
và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp sáng tạo dành cho trẻ em (7 – 13 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
5.900.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Anh, được học trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh, đặc biệt về mặt giao tiếp
 • Độ tuổi: 7 – 13 tuổi.

Học phí khóa học:

 • Level 1: 5.900.000 VNĐ/ 12 tuần
 • Level 2: 6.400.000 VNĐ/ 12 tuần

Mô tả phương pháp giảng dạy

TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi ngôn ngữ, thuyết trình cá nhân và thuyết trình nhóm trong mỗi buổi học, chương trình tích hợp các bộ môn nghệ
thuật: kịch, âm nhạc... đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Mỹ, Cannada đến các quốc gia châu Á Đài Loan và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và
khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp sáng tạo (16+)

Giao tiếp
12 tháng
6.300.000đ
6.300.000đ

Tiếng Anh giao tiếp sáng tạo (16+)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 tháng
Học phí
6.300.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Anh, được học trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, cần tiến bộ nhanh, đặc biệt về mặt giao tiếp.
 • Độ tuổi: trên 16 tuổi.

Học phí khóa học:

 • Level 1: 6.300.000 VNĐ/ 12 tuần
 • Level 2: 6.700.000 VNĐ/ 12 tuần

Mô tả phương pháp giảng dạy

TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi ngôn ngữ, thuyết trình cá nhân và thuyết trình nhóm trong mỗi buổi học, chương trình tích hợp các bộ môn nghệ
thuật: kịch, âm nhạc,…đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Mỹ, Cannada đến các quốc gia châu Á Đài Loan và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Nhận tư vấn

Nghệ thuật phát âm tiếng Anh (16+)

Giao tiếp
12 tuần
5.900.000đ
5.900.000đ

Nghệ thuật phát âm tiếng Anh (16+)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 tuần
Học phí
5.900.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên đã biết tiếng Anh,nhưng không giao tiếp được, muốn cải thiện khả năng nghe nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
 • Không biết phát âm, không nghe hiểu người nước ngoài hoặc các chương trình tiếng Anh do phát âm theo kiểu Việt Nam hóa.
 • Nhấn nhá câu chưa đúng, đặt trọng âm trong từ và câu sai vị trí dẫn đến truyền tải sai thông điệp hoặc giao tiếp với tông giọng đều đều.
 • Độ tuổi: trên 16 tuổi.

Mô tả phương pháp giảng dạy

TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc... đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan
và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Nhận tư vấn

Hè vui sáng tạo (6 – 12 tuổi)

Trẻ em
6 tuần
18.000.000đ
18.000.000đ

Hè vui sáng tạo (6 – 12 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tuần
Học phí
18.000.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên có nhu cầu học tiếng Anh và tiếng Trung trong dịp Hè, được học trong môi trường năng động, sáng tạo, không nhàm chán, đặc biệt cải thiện khả năng giao tiếp.
 • Độ tuổi: 6 – 12 tuổi.

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Khai giảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.
 • Học theo lộ trình của LAS đưa ra.

Mô tả phương pháp giảng dạy

TPR vận động, kích thích bán cầu não phải thông qua các hoạt động, trò chơi, tích hợp các bộ môn nghệ thuật: kịch, âm nhạc... đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Đài Loan
và Singapore... mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp và khác biệt so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Nhận tư vấn
54.000.000đ

Tiếng Anh trải nghiệm tại nước Úc (12 – 17 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tuần
Học phí
54.000.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Những học viên có nhu cầu học tiếng Anh, trải nghiệm, thực hành, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh tại nước ngoài (Úc), đồng thời trải nghiệm môi trường học tập tại một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục được đánh giá tốt nhất trên thế giới – Úc.
 • Độ tuổi: 12 – 17 tuổi.

Mô tả chi tiết khóa học:

 • Khai giảng: tháng 5 – tháng 8 hằng năm.
 • Học phí bao gồm phí học tập trong 2 tuần tại trường Greenwood College WA. Toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển và tham quan tại Perth city, Werterns Australia. Học phí chưa bao gồm vé máy bay và lệ phí visa.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Học theo phương pháp: Học viên là trung tâm, học tiếng Anh kết hợp trải nghiệm thực tế, thực hành, du lịch mở mang kiến thức.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
8.0
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
8.0
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm