Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC - Khóa học IELTS Intermediate | Edu2Review

Khóa học IELTS Intermediate

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

10 tuần

Tổng quan khóa học

TÊN LỚP

(Khoá học)

ĐIỂM ĐẦU RA CUỐI KHOÁ CEFR
IELTS 4.0 4.0 B1
IELTS 4.5 4.5
IELTS 5.0 5.0 B2

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá