Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
   Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
   Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
   Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   11 khóa học

   Anh văn thiếu nhi

   Trẻ em
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tổng quan khóa học

   Cấp độ Các bài kiểm tra quốc tế tương ứng CEFR Tên khóa học Giáo trình Thời gian
   Giờ Tháng

   Pre (trẻ từ 6 đến 7 tuổi)

   Pre-Starter Pre-S1 Let’s go let’s begin 40 2,5
   Pre-S2 Let’s go let’s begin 40 2,5
   Pre-S3 Family & Friends 1A 52 3.25
   Pre-S4 Family & Friends 1B 52 3.25

   Beginner (trẻ từ 7 đến 8 tuổi)

   Starter Starter 1 English 1A 48 3.0
   Starter 2 English 1B 48 3.0
   Starter 3 English 1C 48 3.0

   Higher Beginner (trẻ từ 8 đến 9 tuổi)

   Mover

   A1

   Mover 1 English 2A 48 3.0
   Mover 2 English 2B 48 3.0
   Mover 3 English 2C 48 3.0

   Elementary (trẻ từ 9 đến 10 tuổi)

   Flyer

   A2

   Flyer 1 English 3A 48 3.0
   Flyer 2 English 3B 48 3.0
   Flyer 3 English 3C 48 3.0
   Tư vấn

   Tiếng Anh thiếu niên

   Trẻ em
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tổng quan khóa học

   Cấp độ

   Các chứng chỉ Quốc tế tương ứng

   CEFR Tên khóa học Giáo trình Thời gian
   Giờ Tháng

   Higher Elementary (trẻ từ 10 đến 11 tuổi)

   Pre-inter (trẻ từ 11 đến 12 tuổi)

   Ket

   A2 Ket 1

   English 4A, Hot Spot 1A

   48 3.0
   Ket 2

   English 4B, Hot Spot 1B

   48 3.0
   Ket 3

   English 4C, Hot Spot 1C

   48 3.0

   Intermediate (trẻ từ 12 đến 13 tuổi)

   Ket 4

   English 5A, Hot Spot 2A

   48 3.0
   Ket 5

   English 5B, Hot Spot 2B

   48 3.0
   Ket 6

   English 5C, Hot Spot 2C

   48 3.0

   A2 (trẻ từ 13 đến14 tuổi)

   A2+ (trẻ từ 14 đến 15 tuổi)

   Pet

   Pet 1 English 6A 48 3.0
   Pet 2 English 6B 48 3.0
   Pet 3 English 6C 48 3.0

   B1 (trẻ từ 15 đến 16 tuổi)

   B1 Pet 4 English 7A 48 3.0
   Pet 5 English 7B 48 3.0
   Pet 6 English 7C 48 3.0

   B1+ (16 tuổi)

   FCE

   IELTS 5.0

   B1+ FCE 1 English 8A 48 3.0
   FCE 2 English 8B 48 3.0
   FCE 3 English 8C 48 3.0

   B2 (trẻ từ 15 đến 16 tuổi)

   B2+ / – C (16 tuổi)

   IELTS 5.5 B2 FCE 4 English 9A 48 3.0
   FCE 5 English 9B 48 3.0
   FCE 6 English 9C 48 3.0

   B2+ / – C (16 tuổi)

   IELTS 6.0

   CAE/BEC

   B2+, – C

   FCE 7 English 10A 48 3.0
   FCE 8 English 10B 48 3.0
   FCE 9 English 10C 48 3.0
   Tư vấn

   Pre IELTS

   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tổng quan khóa học

   TÊN LỚP (Khoá học)

   ĐIỂM ĐẦU RA CUỐI KHOÁ CEFR
   PRE IELTS 1 A1
   PRE IELTS 2 A2
   IELTS 3.5 3.5
   Tư vấn

   IELTS Intermediate

   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tổng quan khóa học

   TÊN LỚP

   (Khoá học)

   ĐIỂM ĐẦU RA CUỐI KHOÁ CEFR
   IELTS 4.0 4.0 B1
   IELTS 4.5 4.5
   IELTS 5.0 5.0 B2
   Tư vấn

   IELTS Upper Intermediate

   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tổng quan khóa học

   TÊN LỚP (Khoá học)

   ĐIỂM ĐẦU RA CUỐI KHOÁ CEFR
   IELTS 5.5 5.5 B2
   IELTS 6.0 6.0 C1
   IELTS 6.5 6.5
   Tư vấn

   IELTS Advance

   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre TOEIC

   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 250

   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 300 - 400

   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 450 - 600

   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 650 - 990

   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   10 tuần
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Hacic Education System trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Hoàng Anh có trụ sở chính tại tòa nhà Mê Linh, địa chỉ số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

   Với mạng lưới hơn 12 chi nhánh và các đối tác nhượng quyền trải dài trên cả nước đã đào tạo hơn 90 ngàn lượt học viên chỉ sau 10 năm hoạt động, HACIC được các tổ chức Quốc tế như Hội đồng Anh (British Council) và IIG Việt Nam – đại diện của Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) ủy quyền và phối hợp thực hiện tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế tại khu vực như IELTS, TOEIC.

   Hoạt động ngoại khóa của các bạn học viên nhỏ

   Hoạt động ngoại khóa của các bạn học viên nhỏ

   HACIC là Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ duy nhất được Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chọn lựa cùng thực hiện nhiệm vụ về an sinh xã hội, đào tạo tiếng Anh hội nhập cho công chức trẻ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

   Với môi trường học 100% theo tiêu chuẩn quốc tế như: Giáo trình phiên bản gốc của các nhà xuất bản Cambridge, Macmillan, giáo viên nước ngoài có trình độ giảng dạy theo phương pháp TESOL và CELTA.

   Thời gian học linh động giúp các Học viên chủ động tự lựa chọn thời gian đến lớp kết hợp với việc học trực tuyến mọi lúc mọi nơi.

   Phương pháp đào tạo dựa trên nền tảng trình độ hiện tại của Học viên, từ đó xây dựng một lộ trình học sát thực tế theo nhu cầu đạt tới trình độ mà học viên mong muốn.

   Học viên khi học tại hệ thống Trung Tâm Ngoại Ngữ HACIC thường xuyên được tham gia các buổi thảo luận, tư vấn trực tiếp với Giáo viên về từng kỹ năng ngôn ngữ.

   Sản phẩm và chất lượng dịch vụ luôn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, rất nhiều cá nhân và Doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã lựa chọn chương trình đào tạo và dịch vụ của HACIC, đặc biệt hệ thống Trung Tâm Ngoại Ngữ HACIC đã vinh dự đạt danh hiệu Top 10 “Thương Hiệu Mạnh Đất Việt 2017”.

   Nền tảng xây dựng chiến lược của toàn hệ thống Trung Tâm Ngoại Ngữ HACIC tuân chỉ theo năm giá trị cốt lõi đã góp phần định hình văn hóa tổ chức và định hướng hành động gồm:

   “Trân trọng con người, chính trực, thấu hiểu, sáng tạo và chuyên nghiệp”

   Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC

   *Thông tin của trung tâm được cập nhật vào 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   ...