Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC - Khóa học Pre IELTS | Edu2Review

Khóa học Pre IELTS

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

10 tuần

Tổng quan khóa học

TÊN LỚP (Khoá học)

ĐIỂM ĐẦU RA CUỐI KHOÁ CEFR
PRE IELTS 1 A1
PRE IELTS 2 A2
IELTS 3.5 3.5

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá