Trung Tâm Đào Tạo Restart RTC - Khóa học RTC - Chuyên luyện TOEIC | Edu2Review

Khóa học RTC - Chuyên luyện TOEIC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

5 tháng

Lộ trình khóa học

  • Giai đoạn 1: Lấy lại kiến thức nền tảng – Khóa học 2 tháng. Học Phí 1.600.000 VNĐ/ khóa.
  • Giai đoạn 2: Luyện và giải đề, chiến thuật làm bài thi TOEIC - Khóa học 3 tháng. Học Phí 2.400.000 VNĐ/ khóa.

Lợi ích khóa học

Khóa học Chuyên luyện TOEIC của Ngoại ngữ RTC sẽ tập trung tối đa việc luyện cho các bạn các dạng đề, các điển ngữ pháp thường gặp, các chiến thuật làm bài hiệu quả.