Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina - Khóa học Pre-TOEIC | Edu2Review

Khóa học Pre-TOEIC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng

Mô tả khóa học

Khóa học luyện thi TOEIC tại trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina được thiết kế bám sát vào các nội dung có trong bài thi chuẩn hóa, từ đó, nâng cao từng kỹ năng làm bài cho học viên.

Phương pháp giảng dạy

Khóa học luyện thi TOEIC có nhiều hoạt động tạo động cơ học tập tích cực, tạo thái độ tự tin và hình thành đam mê học tập tiếng Anh, góp phần phát triển kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm quan trọng cho môi trường làm việc và giao tiếp quốc tế.

Lợi ích khóa học

+ Lồng ghép các kỹ năng thi, kiểm tra trong các bài tập và hoạt động xuyên suốt chương trình.

+ Học viên là trung tâm trong quá trình dạy và học, thể hiện qua nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, sự quan tâm của giáo viên trên lớp, sự liên lạc chặt chẽ giữa trung tâm ngoại ngữ SaiGon Vina và học viên trong suốt quá trình học.