Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Tiếng Hàn giao tiếp vỡ lòng, căn bản, nâng cao.

Lợi ích khóa học