Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina - Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Tiếng Nhật giao tiếp: Học viên đã hoàn thành lớp tiếng Nhật cơ bản hoặc biết căn bản về tiếng Nhật muốn phát triển khả năng giao tiếp. Học viên được thực hành giao tiếp mỗi buổi học, giáo viên giới thiệu mẫu câu người Nhật thường sử dụng, chỉnh cách phát âm, nhấn âm, ngữ điệu cho từng học viên, đảm bảo học viên tự tin giao tiếp sau khoá học.

Lợi ích khóa học