Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng - Khóa học Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp | Edu2Review

Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp

Chương trình

Trình độ

HSK 2

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

  • Chú trọng ngữ âm
  • Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK1, HSK2