Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp trung cấp

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp nâng cao

Trình độ

Nâng cao

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp

Trình độ

HSK 2

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

  • Chú trọng ngữ âm
  • Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK1, HSK2
Nhận tư vấn

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 1

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK3

Nhận tư vấn

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 2

Trình độ

HSK 4

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK4

Nhận tư vấn

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 3

Trình độ

HSK 5

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK5

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay