Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng - Khóa học Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 1 | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 1

Chương trình

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

3.5 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK3