Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng - Khóa học Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 1 | Edu2Review

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 1

Chương trình

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

3.5 tháng

Thông tin liên hệ

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK3