Trung tâm Ngoại ngữ SALA Đà Nẵng - Khóa học Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 2 | Edu2Review

Tiếng Trung tổng hợp trung cấp 2

Chương trình

Trình độ

HSK 4

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Kiến thức tổng hợp theo tiêu chuẩn HSK4