Trung Tâm Ngoại Ngữ Thần Đồng (Super Youth School) - Khóa học Anh ngữ Super Youth | Edu2Review

Anh ngữ Super Youth

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

48 giờ

Thông tin liên hệ

Đối tượng học viên: Trẻ em từ 5 - 14 tuổi

Phương pháp khóa học: Phương pháp Trực quan sinh động dạy bằng hình ảnh, bài hát, trò chơi, những cử động và điệu bộ giúp bé dễ dàng nhận thức, học tập, tạo không khí vui vẻ cho bé thích thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài, “Học mà chơi, chơi mà học”.

Mô tả khóa học:

  • Khóa học có 9 level khác nhau, mỗi level có 3 step, mỗi step có thời lượng 8 tuần.

  • Các học viên có thể lựa chọn 2 khóa học:

    • Khóa 24 tuần: Mỗi tuần 2 buổi

    • Khóa 12 tuần: Mỗi tuần 4 buổi

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn