Trung Tâm Ngoại Ngữ Thần Đồng (Super Youth School) | Edu2Review

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thần Đồng (Super Youth School)

2 đánh giá
6.1
Trung bình
2 đánh giá

Khóa học

Anh ngữ Super Youth

Trẻ em
48 giờ

Anh ngữ Super Youth

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

48 giờ

Chương trình

Đối tượng học viên: Trẻ em từ 5 - 14 tuổi

Phương pháp khóa học: Phương pháp Trực quan sinh động dạy bằng hình ảnh, bài hát, trò chơi, những cử động và điệu bộ giúp bé dễ dàng nhận thức, học tập, tạo không khí vui vẻ cho bé thích thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài, “Học mà chơi, chơi mà học”.

Mô tả khóa học:

 • Khóa học có 9 level khác nhau, mỗi level có 3 step, mỗi step có thời lượng 8 tuần.

 • Các học viên có thể lựa chọn 2 khóa học:

  • Khóa 24 tuần: Mỗi tuần 2 buổi

  • Khóa 12 tuần: Mỗi tuần 4 buổi

Nhận tư vấn

Luyện thi Cambridge

Trẻ em
24 buổi

Luyện thi Cambridge

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Đối tượng học viên: Trẻ em từ 5 - 14 tuổi

Phương pháp khóa học: Phương pháp Trực quan sinh động dạy bằng hình ảnh, bài hát, trò chơi, những cử động và điệu bộ giúp bé dễ dàng nhận thức, học tập, tạo không khí vui vẻ cho bé thích thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài, “Học mà chơi, chơi mà học”.

Mô tả khóa học:

 • Khóa học luyện thi: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET A, KET B, PET A, PET B.
 • Các học viên có thể lựa chọn chương trình học 2 buổi/ tuần hoặc 4 buổi/ tuần.
Nhận tư vấn

Đảm bảo kết quả TOEFL Primary

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên: Trẻ em từ 5 - 14 tuổi

Phương pháp khóa học: Phương pháp Trực quan sinh động dạy bằng hình ảnh, bài hát, trò chơi, những cử động và điệu bộ giúp bé dễ dàng nhận thức, học tập, tạo không khí vui vẻ cho bé thích thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài, “Học mà chơi, chơi mà học”.

Mô tả khóa học: Khóa học với thời lượng 240 tuần bao gồm:

 • Chương trình Super Stars: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần

 • Chương trình Luyện Thi: Toefl Primary gồm 2 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 24 tuần

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay
...