Trung Tâm Ngoại Ngữ Thần Đồng (Super Youth School) - Khóa học Đảm bảo kết quả TOEFL Primary | Edu2Review

Đảm bảo kết quả TOEFL Primary

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng học viên: Trẻ em từ 5 - 14 tuổi

Phương pháp khóa học: Phương pháp Trực quan sinh động dạy bằng hình ảnh, bài hát, trò chơi, những cử động và điệu bộ giúp bé dễ dàng nhận thức, học tập, tạo không khí vui vẻ cho bé thích thú, dễ nhớ, dễ thuộc bài, “Học mà chơi, chơi mà học”.

Mô tả khóa học: Khóa học với thời lượng 240 tuần bao gồm:

  • Chương trình Super Stars: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần

  • Chương trình Luyện Thi: Toefl Primary gồm 2 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 24 tuần

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn