Giáo Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về Trung tâm ngoại ngữ THE TIMES | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Nhiệt Tình

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giảng dạy dễ hiểu.
   - Giáo viên nhiệt tình.
   - Kiến thức phong phú.

   Điểm cần cải thiện

   Rất tốt.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Ổn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.