Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học AN QUỐC VIỆT TP.HCM - Khóa học Anh văn CCQG - CCC | Edu2Review

Khóa học Anh văn CCQG - CCC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

Dành cho học sinh ptcs, ptth, sinh viên, người đi làm, người lớn nói chung. Có thể học từ đầu dành cho người chưa biết tiếng anh, hay chọn học lớp phù hợp với trình độ tiếng anh hiện tại của các bạn.

Lợi ích khóa học