Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học AN QUỐC VIỆT TP.HCM | Edu2Review

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học AN QUỐC VIỆT TP.HCM

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Anh văn CCQG - CCA

Tiếng Anh tổng quát
4 tháng
3.200.000đ
3.050.000đ
3.200.000đ
3.050.000đ

Anh văn CCQG - CCA

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.200.000đ
3.050.000đ

Chương trình

Đối tượng:

Dành cho học sinh ptcs, ptth, sinh viên, người đi làm, người lớn nói chung.

Có thể học từ đầu dành cho người chưa biết tiếng anh, hay chọn học lớp phù hợp với trình độ tiếng anh hiện tại của các bạn.

Nhận tư vấn

Anh văn CCQG - CCB

Tiếng Anh tổng quát
4 tháng
3.600.000đ
3.450.000đ
3.600.000đ
3.450.000đ

Anh văn CCQG - CCB

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.600.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn CCQG - CCC

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
2.000.000đ
1.850.000đ
2.000.000đ
1.850.000đ

Anh văn CCQG - CCC

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.000.000đ
1.850.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn quốc tế TOEIC - Pre TOEIC

TOEIC
3 tháng
2.500.000đ
2.350.000đ
2.500.000đ
2.350.000đ

Anh văn quốc tế TOEIC - Pre TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.500.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn
1.800.000đ
1.650.000đ

LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - CƠ BẢN TIỀN TRUNG CẤP

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
1.800.000đ
1.650.000đ
Nhận tư vấn

LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - TRUNG CẤP

TOEIC
2 tháng
2.000.000đ
1.850.000đ
2.000.000đ
1.850.000đ

LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - TRUNG CẤP

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.000.000đ
1.850.000đ
Nhận tư vấn
2.200.000đ
2.050.000đ

LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - TIỀN CAO CẤP - CAO CẤP

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.200.000đ
2.050.000đ
Nhận tư vấn

IELTS - Basic English

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
4 tháng
4.500.000đ
4.350.000đ
4.500.000đ
4.350.000đ

IELTS - Basic English

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
4.500.000đ
4.350.000đ
Nhận tư vấn

Movers Cambridge 1

Tiếng anh mẫu giáo
3 tháng
2.300.000đ
2.150.000đ
2.300.000đ
2.150.000đ

Movers Cambridge 1

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.300.000đ
2.150.000đ
Nhận tư vấn

Starter Cambridge 1,2

Trẻ em
3 tháng
2.100.000đ
1.950.000đ
2.100.000đ
1.950.000đ

Starter Cambridge 1,2

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.100.000đ
1.950.000đ
Nhận tư vấn

Flyers Cambridge

Trẻ em
3 tháng
2.500.000đ
2.350.000đ
2.500.000đ
2.350.000đ

Flyers Cambridge

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.500.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn

KET Cambridge 1

Trẻ em
3 tháng
2.400.000đ
2.250.000đ
2.400.000đ
2.250.000đ

KET Cambridge 1

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.400.000đ
2.250.000đ
Nhận tư vấn

PET Cambridge

Trẻ em
3 tháng
2.600.000đ
2.450.000đ
2.600.000đ
2.450.000đ

PET Cambridge

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.600.000đ
2.450.000đ
Nhận tư vấn

FCE Cambridge 1

Trẻ em
3 tháng
2.800.000đ
2.650.000đ
2.800.000đ
2.650.000đ

FCE Cambridge 1

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.800.000đ
2.650.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn học sinh (lớp 1 - lớp 7)

Trẻ em
1 tháng
500.000đ
500.000đ

Anh văn học sinh (lớp 1 - lớp 7)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng
Học phí
500.000đ
Nhận tư vấn

Pre - IELTS 1

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
4 tháng
4.500.000đ
4.350.000đ
4.500.000đ
4.350.000đ

Pre - IELTS 1

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
4.500.000đ
4.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 2

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
4 tháng
6.500.000đ
6.350.000đ
6.500.000đ
6.350.000đ

IELTS 2

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.500.000đ
6.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 3

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
4 tháng
8.500.000đ
8.350.000đ
8.500.000đ
8.350.000đ

IELTS 3

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
8.500.000đ
8.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 4

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
4 tháng
10.500.000đ
10.350.000đ
10.500.000đ
10.350.000đ

IELTS 4

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

4 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
10.500.000đ
10.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng
12.500.000đ
12.350.000đ
12.500.000đ
12.350.000đ

IELTS 5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
12.500.000đ
12.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 6

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
14.500.000đ
14.350.000đ
14.500.000đ
14.350.000đ

IELTS 6

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
14.500.000đ
14.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 7

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
3 tháng
16.500.000đ
16.350.000đ
16.500.000đ
16.350.000đ

IELTS 7

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
16.500.000đ
16.350.000đ
Nhận tư vấn

IELTS - Foundation Academic

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2.5 tháng
10.800.000đ
10.650.000đ
10.800.000đ
10.650.000đ

IELTS - Foundation Academic

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
10.800.000đ
10.650.000đ
Nhận tư vấn

IELTS - Special Training

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2.5 tháng
11.800.000đ
11.650.000đ
11.800.000đ
11.650.000đ

IELTS - Special Training

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.800.000đ
11.650.000đ

Chương trình

Đối tượng:

Dành cho học sinh ptcs, ptth, sinh viên, người đi làm, người lớn nói chung. Có thể học từ đầu dành cho người chưa biết tiếng anh, hay chọn học lớp phù hợp với trình độ tiếng anh hiện tại của các bạn.

Nhận tư vấn

IELTS - Advanced

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
13.600.000đ
13.450.000đ
13.600.000đ
13.450.000đ

IELTS - Advanced

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
13.600.000đ
13.450.000đ
Nhận tư vấn

IELTS - Expertize in IELTS & Native English Literature

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
3 tháng
1.590.000đ
1.440.000đ
1.590.000đ
1.440.000đ

IELTS - Expertize in IELTS & Native English Literature

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
1.590.000đ
1.440.000đ
Nhận tư vấn

ONE TO ONE

Các khóa học khác
2.5 tháng
36.000.000đ
36.000.000đ

ONE TO ONE

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
36.000.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay