Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học AN QUỐC VIỆT TP.HCM - Khóa học LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - TIỀN CAO CẤP - CAO CẤP | Edu2Review

Khóa học LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC - TIỀN CAO CẤP - CAO CẤP

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

Dành cho học sinh ptcs, ptth, sinh viên, người đi làm, người lớn nói chung.

Có thể học từ đầu dành cho người chưa biết tiếng anh, hay chọn học lớp phù hợp với trình độ tiếng anh hiện tại của các bạn.

Lợi ích khóa học