Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. HCM | Edu2Review

Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. HCM

1 đánh giá
8.0
Tốt
1 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh sơ cấp 1

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng

Tiếng Anh sơ cấp 1

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

TOEIC

TOEIC
2 tháng

TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Ôn tập để thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

15 buổi
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay