Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. HCM - Khóa học Tiếng Anh sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. HCM

8.0
Tốt
1 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngon Bổ Rẻ

Ưu điểm

Rẻ, chất lượng, gần nhà

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa cao như các trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Được bạn bè rủ rê lại gần nhà nên chịu khó lết qua, thấy toàn sinh viên học cũng vui, có bạn. Vì cùng lứa nên dễ hiểu nhau. Thầy cô cũng nhiệt tình dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.