Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu - Khóa học Tiếng Nhật cấp tốc | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật cấp tốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng:

  • Dành cho học viên có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục

Giáo trình:

  • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

  • Tương tự từ Sơ cấp 1 đến Sơ cấp 3

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá