Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu
   Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu
   Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu
   Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu
   6 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   25 khóa học

   Tiếng Nhật sơ cấp 1

   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫
   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên học từ đầu

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 1

   Nội dung:

   • Bảng chứ cái đến bài 7 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 2

   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học Sơ cấp 1

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 1

   Nội dung:

   • Bài 8 đến bài 16 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 3

   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Cơ bản
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học Sơ cấp 2

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 1

   Nội dung:

   • Bài 17 đến bài 25 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật cấp tốc

   Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫
   Cơ bản
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 1

   Nội dung:

   • Tương tự từ Sơ cấp 1 đến Sơ cấp 3
   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 1

   Trung cấp
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   Trung cấp
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học qua Sơ cấp 1, 2, 3

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 2

   Nội dung:

   • Bài 25 đến bài 35 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 2

   Trung cấp
   2 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   Trung cấp
   2 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học qua Trung cấp 1

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 2

   Nội dung:

   • Bài 36 đến bài 50 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật cả năm

   Giao tiếp
   12 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫
   Giao tiếp
   12 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho những học viên muốn tham gia các khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1, 2, 3 và một ngôn ngữ khác trong 1 năm.

   Giáo trình:

   • Tiếng Nhật sơ cấp 1, 2, 3 và 1 ngôn ngữ khác: tiếng Hàn sơ cấp 1, tiếng Trung A hoặc tiếng Anh cơ bản.
   Tư vấn

   Tiếng Nhật N5

   N5
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫
   N5
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên có nhu cầu đi du học Nhật Bản

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 1

   Nội dung:

   • Bảng chữ cái đến bài 25 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật N4

   N4
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   N4
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học qua trình độ Sơ cấp 1, 2, 3

   Giáo trình:

   • Minano Nihongo quyển 2

   Nội dung:

   • Bài 26 đến bài 50 theo giáo trình
   Tư vấn

   Tiếng Nhật N3

   N3
   3 tháng
   Học phí 5.500.000 ₫
   N3
   3 tháng
   Học phí 5.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên đã học qua trình độ Trung cấp 1 và 2

   Giáo trình:

   • Giáo trình do giáo viên biên soạn
   Tư vấn

   Luyện thi N5

   N5
   36 giờ
   Học phí 1.500.000 ₫
   N5
   36 giờ
   Học phí 1.500.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N5

   Giáo trình:

   • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
   Tư vấn

   Luyện thi N4

   N4
   36 giờ
   Học phí 1.600.000 ₫
   N4
   36 giờ
   Học phí 1.600.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N4

   Giáo trình:

   • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
   Tư vấn

   Luyện thi N3

   N3
   36 giờ
   Học phí 3.000.000 ₫
   N3
   36 giờ
   Học phí 3.000.000 ₫

   Đối tượng:

   • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N3

   Giáo trình:

   • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp 1 

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫

   Tiếng Hàn sơ cấp 2

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tiếng Hàn sơ cấp 3

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫

   Tiếng Hàn trung cấp 1

   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Tiếng Hàn trung cấp 2

   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Tiếng Hàn cấp tốc

   TOPIK 1 sơ cấp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Ôn thi TOPIK I

   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Ôn thi TOPIK II

   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Tiếng Hàn cả năm

   Luyện thi TOPIK
   12 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫
   Luyện thi TOPIK
   12 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tiếng Hàn dành cho cô dâu

   Khác
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Khác
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

   Khác
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Khác
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

   Khác
   50 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Khác
   50 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu là thương hiệu đào tạo Ngoại Ngữ được thành lập dựa trên nền tảng "lấy học viên làm trọng tâm". 15 năm kinh nghiệm đào tạo Ngoại Ngữ, với hơn 100.000 học viên theo học. Chúng tôi tự hào vì đã giúp các bạn hoàn thành sứ mệnh chinh phục, làm chủ ngôn ngữ quốc tế của mình. Đội ngũ nhân viên tư vấn tuyển sinh 24/7 giải đáp tất cả các thắc mắc về vấn đề học Ngoại Ngữ của các bạn.

   Hình ảnh một lớp học tại Viet - Edu

   Hình ảnh một lớp học tại Viet-Edu

   Cơ sở vật chất

   Trang bị đầy đủ, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học và dạy của giảng viên và học sinh.

   Cơ sở vật chất lớp học hiện đại

   Cơ sở vật chất lớp học hiện đại

   Đội ngũ giáo viên

   • Giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết
   • Không phù hợp với giáo viên được đổi ca, đổi lớp

   Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

   Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

   Tại sao chọn trung tâm Viet-Edu?

   • Khi bạn đến với trung tâm chúng tôi, bạn có thể học tiếng Nhật ở mọi trình độ, được test đầu vào và sẽ được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên đầy kinh nghiệm, có trình độ từ N1, N2.
   • Với tiêu chí một ngày đến trường là một ngày vui, các bạn sẽ có những giờ học ngoại khóa giao lưu với giáo viên bản ngữ để có thể đa dạng hóa vốn từ vựng của mình.
   • Có các ca học linh hoạt cho học viên lựa chọn, trang thiết bị hiện đại, đầy đủ đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên.

   Có các ca học linh hoạt cho học viên lựa chọn

   Có các ca học linh hoạt cho học viên lựa chọn

   Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

   *Thông tin trường được cập nhật tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký