Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Cơ bản
2 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.200.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên học từ đầu

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

 • Bảng chứ cái đến bài 7 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 2

Cơ bản
2 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 2

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học Sơ cấp 1

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

 • Bài 8 đến bài 16 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 3

Cơ bản
2 tháng
2.200.000đ
2.200.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 3

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học Sơ cấp 2

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

 • Bài 17 đến bài 25 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cấp tốc

Cơ bản
3 tháng
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Nhật cấp tốc

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

 • Tương tự từ Sơ cấp 1 đến Sơ cấp 3
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 1

Trung cấp
2 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Nhật trung cấp 1

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học qua Sơ cấp 1, 2, 3

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 2

Nội dung:

 • Bài 25 đến bài 35 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 2

Trung cấp
2 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Nhật trung cấp 2

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học qua Trung cấp 1

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 2

Nội dung:

 • Bài 36 đến bài 50 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cả năm

Giao tiếp
12 tháng
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Nhật cả năm

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 tháng
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho những học viên muốn tham gia các khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1, 2, 3 và một ngôn ngữ khác trong 1 năm.

Giáo trình:

 • Tiếng Nhật sơ cấp 1, 2, 3 và 1 ngôn ngữ khác: tiếng Hàn sơ cấp 1, tiếng Trung A hoặc tiếng Anh cơ bản.
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N5

N5
3 tháng
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Nhật N5

Trình độ

N5

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên có nhu cầu đi du học Nhật Bản

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

 • Bảng chữ cái đến bài 25 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N4

N4
3 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

Tiếng Nhật N4

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học qua trình độ Sơ cấp 1, 2, 3

Giáo trình:

 • Minano Nihongo quyển 2

Nội dung:

 • Bài 26 đến bài 50 theo giáo trình
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N3

N3
3 tháng
5.500.000đ
5.500.000đ

Tiếng Nhật N3

Trình độ

N3

Thời lượng

3 tháng
Học phí
5.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên đã học qua trình độ Trung cấp 1 và 2

Giáo trình:

 • Giáo trình do giáo viên biên soạn
Nhận tư vấn

Luyện thi N5

N5
36 giờ
1.500.000đ
1.500.000đ

Luyện thi N5

Trình độ

N5

Thời lượng

36 giờ
Học phí
1.500.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N5

Giáo trình:

 • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
Nhận tư vấn

Luyện thi N4

N4
36 giờ
1.600.000đ
1.600.000đ

Luyện thi N4

Trình độ

N4

Thời lượng

36 giờ
Học phí
1.600.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N4

Giáo trình:

 • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
Nhận tư vấn

Luyện thi N3

N3
36 giờ
3.000.000đ
3.000.000đ

Luyện thi N3

Trình độ

N3

Thời lượng

36 giờ
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Dành cho học viên có nhu cầu ôn thi N3

Giáo trình:

 • Luyện đề: 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 1 

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1 

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
1.600.000đ
1.600.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.600.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
2.400.000đ
2.400.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cấp tốc

TOPIK 1 sơ cấp
60 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn cấp tốc

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

60 buổi
Học phí
3.980.000đ
Nhận tư vấn

Ôn thi TOPIK I

Luyện thi TOPIK
2 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Ôn thi TOPIK I

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Ôn thi TOPIK II

Luyện thi TOPIK
2 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Ôn thi TOPIK II

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cả năm

Luyện thi TOPIK
12 tháng
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn cả năm

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

12 tháng
Học phí
3.980.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Khác
60 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Trình độ

Khác

Thời lượng

60 buổi
Học phí
3.980.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Khác
60 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Trình độ

Khác

Thời lượng

60 buổi
Học phí
3.980.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

Khác
50 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

Trình độ

Khác

Thời lượng

50 buổi
Học phí
3.980.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay