Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu - Khóa học Tiếng Nhật N3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng:

  • Dành cho học viên đã học qua trình độ Trung cấp 1 và 2

Giáo trình:

  • Giáo trình do giáo viên biên soạn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá