Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

  • Dành cho học viên học từ đầu

Giáo trình:

  • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

  • Bảng chứ cái đến bài 7 theo giáo trình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá