Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

  • Dành cho học viên đã học Sơ cấp 2

Giáo trình:

  • Minano Nihongo quyển 1

Nội dung:

  • Bài 17 đến bài 25 theo giáo trình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá