Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu - Khóa học Tiếng Nhật trung cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật trung cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

  • Dành cho học viên đã học qua Trung cấp 1

Giáo trình:

  • Minano Nihongo quyển 2

Nội dung:

  • Bài 36 đến bài 50 theo giáo trình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Viet-Edu

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá