Trung tâm Nhật ngữ Terakoya | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

25 khóa học

  Đóng học phí

Tổng quát Sơ cấp 1

Tổng hợp
39 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.900.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N5
 • Đối tượng: Người mới bắt đầu
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ cấp
 • Thời lượng: 39 buổi
 • Học phí: 3.900.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày, mua sắm, ẩm thực, trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Tổng quát Sơ cấp 2

Tổng hợp
37 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.700.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N5
 • Đối tượng: Người đã học nửa chương trình N5
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ cấp
 • Thời lượng: 37 buổi
 • Học phí: 3.700.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày, mua sắm, ẩm thực, trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Dẫn nhập Sơ Trung cấp

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.600.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N5
 • Đối tượng: Người chuẩn bị học lên N4
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân,cuộc sống thường ngày, mua sắm, ẩm thực, trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Tổng quát Sơ Trung cấp 1

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.600.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N4
 • Đối tượng: Người đã học xong N5
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ trung cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày, mua sắm, ẩm thực, trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Tổng quát Sơ Trung cấp 2

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.600.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N4
 • Đối tượng: Người đã học nửa chương trình N4
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ trung cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày, mua sắm, ẩm thực, trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Dẫn nhập Trung cấp

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.600.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N4
 • Đối tượng: Người chuẩn bị học lên N3
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo sơ trung cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày,mua sắm, ẩm thực; trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Phát triển khả năng giao tiếp chỉ sau 1 khóa học
 • Tự tin giao tiếp 15 chủ đề sau mỗi cấp độ
Tư vấn

Tổng quát Trung cấp N3 - 1

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 4.500.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N3
 • Đối tượng: Người đã học xong N4
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo trung cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 4.500.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày,mua sắm, ẩm thực; trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Nắm vững kiến thức tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Luyện giao tiếp theo giáo trình Dekiru
Tư vấn

Tổng quát Trung cấp N3 - 2

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 4.500.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N3
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo trung cấp
 • Đối tượng: Người đã học nửa chương trình N3
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 4.500.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày,mua sắm, ẩm thực; trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Nắm vững kiến thức tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Luyện giao tiếp theo giáo trình Dekiru
Tư vấn

Tổng quát Trung cấp N2 - 1

Tổng hợp
72 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 9.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N2
 • Đối tượng: Người đã học xong chương trình N3
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo trung cấp
 • Thời lượng: 72 buổi
 • Học phí: 9.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày,mua sắm, ẩm thực; trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Nắm vững kiến thức tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Luyện giao tiếp theo giáo trình Dekiru
Tư vấn

Tổng quát Trung cấp N2 - 2

Tổng hợp
36 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 4.500.000 ₫

Thông tin chung

 • Cấp độ: N2
 • Đối tượng: Người đã học nửa chương trình N2
 • Giáo viên: Người Nhật 25%, người Việt 75%
 • Giáo trình: Dekiru Nihongo trung cấp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 4.500.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giao tiếp thực tế với người Nhật; luyện phản xạ, giao tiếp, giúp học viên chỉnh âm, sửa âm, tăng tốc độ nói...
 • Có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp, giải quyết các tình huống liên quan đến: bản thân, cuộc sống thường ngày,mua sắm, ẩm thực; trường học, công việc, đất nước, thành phố, kỳ nghỉ, vui chơi, sở thích, gia đình, bạn bè...
 • Cung cấp kiến thức nền tảng tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nội dung ôn tập, hoạt động giúp phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết
 • Lớp học tiêu chí ít học viên tối đa 8 người

Cam kết từ trung tâm

 • Nắm vững kiến thức tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Luyện giao tiếp theo giáo trình Dekiru
Tư vấn

Giao tiếp Sơ cấp 1

Cơ bản
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người vừa học xong N5
 • Giáo viên: Người Nhật 50%, người Việt 50%
 • Giáo trình: Shadowing sơ cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Sơ cấp 2

Cơ bản
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học hết N5 - nắm vững kiến thức
 • Giáo viên: Người Nhật 50%, người Việt 50%
 • Giáo trình: Shadowing sơ cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Sơ trung cấp 1

Cơ bản
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đang học N4
 • Giáo viên: Người Nhật 50%, người Việt 50%
 • Giáo trình: Shadowing sơ cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Sơ trung cấp 2

Cơ bản
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đang học N4
 • Giáo viên: Người Nhật 75%, người Việt 25%
 • Giáo trình: Shadowing sơ trung cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Sơ trung cấp 3

Cơ bản
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N4
 • Giáo viên: Người Nhật 75%, người Việt 25%
 • Giáo trình: Shadowing sơ trung cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Trung cấp 1

Trung cấp
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đang học N3
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Shadowing trung cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Trung cấp 2

Trung cấp
16 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học N3 hoặc đang học N2
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Shadowing trung cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Trung cấp 3

Trung cấp
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N2
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Shadowing trung cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Giao tiếp Thượng cấp

Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N2
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Shadowing thượng cấp
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Giúp học viên vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế
 • Luyện Shadowing giúp học viên nâng cao tốc độ nói, phản xạ, nhấn âm
 • Các chủ đề giao tiếp gần gũi với cuộc sống, có thể ứng dụng được ngay
 • Vừa nâng cao khả năng giao tiếp 2 người, vừa luyện khả năng trình bày nội dung phát biểu dài
 • Học trực tiếp 100% với giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giúp người học nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Tiếng Nhật thực dụng - Real Japanese

Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N2 và đang hướng đến N1, muốn nâng cao khả năng giao tiếp như người bản xứ
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Terakoya biên soạn
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Học 100% với Minami Sensei - người thầy giàu kinh nghiệm với các phương pháp dạy học độc đáo
 • Học tiếng Nhật tự nhiên từ phim truyền hình Nhật Bản (không học theo SGK)
 • Cải thiện khả năng nghe hiểu và tốc độ nói như người bản xứ
 • Cung cấp kiến thức về văn hóa làm việc, sinh sống tại Nhật giúp học viên có thể hành động phù hợp trong thực tế
 • Nội dung lớp học đảm bảo trải nghiệm học tiếng Nhật độc đáo chỉ có tại Terakoya
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Tiếng Nhật thực dụng - Dorama

Nâng cao
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N2 và đang hướng đến N1, muốn nâng cao khả năng giao tiếp như người bản xứ
 • Giáo viên: Người Nhật 100%
 • Giáo trình: Terakoya biên soạn
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Khai giảng ngày 15 hằng tháng
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng nói

Đặc trưng khóa học

 • Học 100% với Minami Sensei - người thầy giàu kinh nghiệm với các phương pháp dạy học độc đáo
 • Học tiếng Nhật tự nhiên từ phim truyền hình Nhật Bản (không học theo SGK)
 • Cải thiện khả năng nghe hiểu và tốc độ nói như người bản xứ
 • Cung cấp kiến thức về văn hóa làm việc, sinh sống tại Nhật giúp học viên có thể hành động phù hợp trong thực tế
 • Nội dung lớp học đảm bảo trải nghiệm học tiếng Nhật độc đáo chỉ có tại Terakoya
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 8 người
Tư vấn

Luyện thi JLPT N3

N3
54 buổi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 6.750.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N4
 • Giáo viên: Người Việt 100%
 • Giáo trình:
  • Shinkanzen Master
  • Mimikara Oboeru
  • Tài liệu luyện thi tổng hợp
 • Thời lượng: 54 buổi
 • Học phí: 6.750.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng viết

Đặc trưng khóa học

 • Tập trung giảng dạy về kiến thức: ngữ pháp, từ vựng, Kanji, đọc hiểu, nghe hiểu
 • Giúp học viên làm quen với áp lực của bài thi
 • Hướng dẫn các kỹ năng làm bài nhanh và cẩn thận nhất, cách phân bố thời gian hợp lý và những mẹo làm bài thi sao cho thật hiệu quả
 • Giúp học viên rút ngắn thời gian học và ghi nhớ từ vựng, Kanji; phân biệt các mẫu ngữ pháp tương tự nhau với bộ giáo trình luyện ngữ pháp bám sát đề thi JLPT
 • Tiến hành làm bài thi thử tương đương như đề thi thật để có thể đánh giá được năng lực làm bài thi của học viên
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 12 người/lớp
Tư vấn

Luyện giải đề N3

N3
36 buổi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.500.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N3, muốn luyện thi N3
 • Giáo viên: Người Việt 100%
 • Giáo trình:
  • Shinkanzen Master
  • Mimikara Oboeru
  • Tài liệu luyện thi tổng hợp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 4.500.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng viết

Đặc trưng khóa học

 • Tập trung giảng dạy về kiến thức: ngữ pháp, từ vựng, Kanji, đọc hiểu, nghe hiểu
 • Giúp học viên làm quen với áp lực của bài thi
 • Hướng dẫn các kỹ năng làm bài nhanh và cẩn thận nhất, cách phân bố thời gian hợp lý và những mẹo làm bài thi sao cho thật hiệu quả
 • Giúp học viên rút ngắn thời gian học và ghi nhớ từ vựng, Kanji; phân biệt các mẫu ngữ pháp tương tự nhau với bộ giáo trình luyện ngữ pháp bám sát đề thi JLPT
 • Tiến hành làm bài thi thử tương đương như đề thi thật để có thể đánh giá được năng lực làm bài thi của học viên
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 12 người/lớp
Tư vấn

Luyện thi JLPT N2

N2
72 buổi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.000.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N3
 • Giáo viên: Người Việt 100%
 • Giáo trình:
  • Shinkanzen Master
  • Mimikara Oboeru
  • Tài liệu luyện thi tổng hợp
 • Thời lượng: 72 buổi
 • Học phí: 9.000.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng viết

Đặc trưng khóa học

 • Tập trung giảng dạy về kiến thức: ngữ pháp, từ vựng, Kanji, đọc hiểu, nghe hiểu
 • Giúp học viên làm quen với áp lực của bài thi
 • Hướng dẫn các kỹ năng làm bài nhanh và cẩn thận nhất, cách phân bố thời gian hợp lý và những mẹo làm bài thi sao cho thật hiệu quả
 • Giúp học viên rút ngắn thời gian học và ghi nhớ từ vựng, Kanji; phân biệt các mẫu ngữ pháp tương tự nhau với bộ giáo trình luyện ngữ pháp bám sát đề thi JLPT
 • Tiến hành làm bài thi thử tương đương như đề thi thật để có thể đánh giá được năng lực làm bài thi của học viên
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 12 người/lớp
Tư vấn

Luyện giải đề N2

N2
36 buổi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.500.000 ₫

Thông tin chung

 • Đối tượng: Người đã học xong N2, muốn luyện thi N2
 • Giáo viên: Người Việt 100%
 • Giáo trình:
  • Shinkanzen Master
  • Mimikara Oboeru
  • Tài liệu luyện thi tổng hợp
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Học phí: 4.500.000 đồng/khóa (không bao gồm giáo trình)
 • Kiểm tra đầu vào: Kỹ năng viết

Đặc trưng khóa học

 • Tập trung giảng dạy về kiến thức: ngữ pháp, từ vựng, Kanji, đọc hiểu, nghe hiểu
 • Giúp học viên làm quen với áp lực của bài thi
 • Hướng dẫn các kỹ năng làm bài nhanh và cẩn thận nhất, cách phân bố thời gian hợp lý và những mẹo làm bài thi sao cho thật hiệu quả
 • Giúp học viên rút ngắn thời gian học và ghi nhớ từ vựng, Kanji; phân biệt các mẫu ngữ pháp tương tự nhau với bộ giáo trình luyện ngữ pháp bám sát đề thi JLPT
 • Tiến hành làm bài thi thử tương đương như đề thi thật để có thể đánh giá được năng lực làm bài thi của học viên
 • Lớp học tiêu chí ít học viên, tối đa 12 người/lớp
Tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Trần Huỳnh Minh Thùy
Trần Huỳnh Minh Thùy - Học viên 
 

Luôn Kiểm Tra Bài Giúp Học Viên Ý Thức Học Bài

Đã học khoá học: Tiếng Nhật sơ cấp tại đây.

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình.
- Chương trình dạy gần gũi, thực tế.
- Luôn kiểm tra bài giúp học viên ý thức học bài.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mới học hơn 1 tháng chưa có trải nghiệm nhiều để chia sẻ.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Nguyễn Võ Khánh Đoan
Nguyễn Võ Khánh Đoan - Học viên 
 

Giáo Trình Đa Dạng, Đầy Đủ, Theo Chủ Đề

Đã học khoá học: Tiếng Nhật sơ cấp tại đây.

Ưu điểm

- Giáo viên rất tận tình giúp đỡ học sinh cải thiện những lỗi sai trong phát âm và trong việc tiếp thu bài học.
- Giáo trình đa dạng, đầy đủ, theo chủ đề, dễ theo dõi cho học viên.
- Phòng học rộng rãi, mát mẻ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mình đã có thể viết và đối thoại tiếng Nhật cơ bản.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm