Giáo Viên Kỹ Năng Sư Phạm Tốt - Đánh giá về Trung tâm Skype English - Dạy tiếng Anh online 1 kèm 1 | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Kỹ Năng Sư Phạm Tốt

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Học phí phù hợp.
   - Giáo viên hiện tại ok hơn trc, nhiệt tình, kỹ năng sư phạm tốt.
   - Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, quan tâm theo sát học viên.

   Điểm cần cải thiện

   - Không có ý kiến.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Học viên lười nhưng có tiến bộ, giáo viên rất nhiệt tình và kỹ năng sư phạm tốt.
   - Học thử và cảm nhận, ngoài giáo viên thì hiệu quả còn phụ thuộc vào học viên học ra sao.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.