Trung tâm The English Bank Viet Nam - Khóa học Giao tiếp (Dành cho người đi làm) | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp (Dành cho người đi làm)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

45 buổi

  • Áp dụng mô hình The English Bank mang tính ứng dụng, tương tác cao, có thể sử dụng ngay lập tức, phù hợp cho mọi đối tượng không phân biệt trình độ cao thấp.
  • Linh động về thời gian xoá bỏ lớp học truyền thống.
  • Học từ vựng nhanh qua các 3 chủ đề lớn: Nghề Nghiệp, Đời sống hàng ngày và Giải trí.
  • Học trực tiếp với giáo viên.
  • Không phân chia trình độ, dựa trên năng lực của từng người học.
  • Dịch vụ online và offline để tăng phản xạ.

Khóa học gồm có 2 cấp độ:

  • COM 1: học phí 10.400.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
  • COM 2: học phí 16.640.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Lợi ích khóa học