Trung tâm The English Bank Viet Nam | Edu2Review

Trung tâm The English Bank Viet Nam

20 đánh giá
9.1
Xuất sắc
20 đánh giá

Khóa học

Giao tiếp (Dành cho HS-SV)

Giao tiếp
45 buổi

Học phí 8.750.000đ

Giao tiếp (Dành cho HS-SV)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

45 buổi

Học phí 8.750.000đ

Chương trình

 • Áp dụng mô hình The English Bank mang tính ứng dụng, tương tác cao, có thể sử dụng ngay lập tức, phù hợp cho mọi đối tượng không phân biệt trình độ cao thấp.
 • Linh động về thời gian xoá bỏ lớp học truyền thống.
 • Học từ vựng nhanh qua các 3 chủ đề lớn: Nghề Nghiệp, Đời sống hàng ngày và Giải trí.
 • Học trực tiếp với giáo viên.
 • Không phân chia trình độ, dựa trên năng lực của từng người học.
 • Dịch vụ online và offline để tăng phản xạ.

Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • COM 1: học phí 8.750.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • COM 2: học phí 14.000.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

TOEIC, IELTS (Dành cho HS-SV)

TOEIC
45 buổi

Học phí 8.750.000đ

TOEIC, IELTS (Dành cho HS-SV)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

45 buổi

Học phí 8.750.000đ

Chương trình

Khóa học TOEIC

Giúp học viên chinh phục cả 2 loại chứng chỉ hiện tại TOEIC 2 kỹ năng và TOEIC 4 kỹ năng một cách đơn giản nhất. Ứng dụng mô hình hiện đại xoá bỏ lớp học truyền thống chúng tôi hoàn toàn dựa vào trình độ của mỗi học viên để giảng dạy.

Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • TOEIC 1: học phí 8.750.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • TOEIC 2: học phí 14.000.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Khóa học IELTS

Với phương pháp học hiệu quả ngay từ đầu phát triển 4 kỹ năng nền tảng hoàn hảo. The English Bank là nơi giúp học viên chinh phục dễ dàng chứng chỉ giàu tính học thuật như IELTS. Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • IELTS 1: học phí 8.750.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • IELTS 2: học phí 14.000.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Giao tiếp (Dành cho người đi làm)

Giao tiếp
45 buổi

Học phí 10.400.000đ

Giao tiếp (Dành cho người đi làm)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

45 buổi

Học phí 10.400.000đ

Chương trình

 • Áp dụng mô hình The English Bank mang tính ứng dụng, tương tác cao, có thể sử dụng ngay lập tức, phù hợp cho mọi đối tượng không phân biệt trình độ cao thấp.
 • Linh động về thời gian xoá bỏ lớp học truyền thống.
 • Học từ vựng nhanh qua các 3 chủ đề lớn: Nghề Nghiệp, Đời sống hàng ngày và Giải trí.
 • Học trực tiếp với giáo viên.
 • Không phân chia trình độ, dựa trên năng lực của từng người học.
 • Dịch vụ online và offline để tăng phản xạ.

Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • COM 1: học phí 10.400.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • COM 2: học phí 16.640.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

TOEIC, IELTS (Dành cho người đi làm)

TOEIC
45 buổi

Học phí 10.400.000đ

TOEIC, IELTS (Dành cho người đi làm)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

45 buổi

Học phí 10.400.000đ

Chương trình

Khóa TOEIC

Giúp học viên chinh phục cả 2 loại chứng chỉ hiện tại TOEIC 2 kỹ năng và TOEIC 4 kỹ năng một cách đơn giản nhất. Ứng dụng mô hình hiện đại xoá bỏ lớp học truyền thống chúng tôi hoàn toàn dựa vào trình độ của mỗi học viên để giảng dạy. Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • TOEIC 1: học phí 10.400.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • TOEIC 2: học phí 16.640.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Khóa IELTS

Với phương pháp học hiệu quả ngay từ đầu phát triển 4 kỹ năng nền tảng hoàn hảo. The English Bank là nơi giúp học viên chinh phục dễ dàng chứng chỉ giàu tính học thuật như IELTS. Khóa học gồm có 2 cấp độ:

 • IELTS 1: học phí 10.400.000 VNĐ/ 45 buổi/ 3.5 tháng
 • IELTS 2: học phí 16.640.000 VNĐ/ 90 buổi/ 7 tháng

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
8.8
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.7
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
8.8
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.7
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Giới thiệu

Địa điểm