Cơ Sở Vật Chất Tốt, Phương Pháp Giảng Dạy Dễ Hiểu, Dễ Nhớ - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Phương Pháp Giảng Dạy Dễ Hiểu, Dễ Nhớ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô và anh chị trợ giảng thân thiện, đưa ra nhiều bài học hay.
- Chuyên môn và kiến thức về IELTS sâu, dễ giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận bài thi.
- Cơ sở vật chất tốt, đáp ứng đủ nhu cầu của học viên.

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe hơi hẹp nên ra về lấy xe hơi khó :(.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mọi người rất thân thiện nên hòa nhập rất dễ.
- Hình thức tiếp cận kiến thức không nhàm chán, dễ hiểu và dễ nhớ.
- Kiến thức của mọi người sẽ được mở mang đáng kể.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.