Được Luyện Tập Nhiều Và Sửa Tại Chỗ - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Được Luyện Tập Nhiều Và Sửa Tại Chỗ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Mình rất thích về dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như là học viên.
- Ngoài ra, các lớp speaking của trung tâm khiến mình rất hứng thú vì được luyện tập nhiều và sửa tại chỗ.
- Về giáo viên, mình rất thích thầy Phát vì những bài giảng cũng như là các tips của thầy.

Điểm cần cải thiện

- Mình chỉ mong là các khung thời gian học có thể linh hoạt hơn vì vừa là sinh viên, vừa học, vừa làm.
- Mình hy vọng trung tâm giảng dạy các lớp với điểm đầu ra cao hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi vào học, thì em đã tiến bộ hơn rất nhiều về các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng speaking và writing.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.