Kỹ Năng Nói Cải Thiện Lên Rất Nhiều - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Kỹ Năng Nói Cải Thiện Lên Rất Nhiều

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, giảng dạy tốt.
- Giúp đờ học viên và bám sát từng học viên, đặc biệt ở kỹ năng Speaking.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian học: nhiều sự lựa chọn hơn.
- Giáo trình cần cải thiện.
- Chú trọng hơn kỹ năng nghe, đọc.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Kỹ năng nói cải thiện lên rất nhiều.
- Tiết học thú vị.
- Lời khuyên: nên xem xét kỹ giờ học trước khi đăng ký.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.