Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội - Khóa học Giao tiếp cấp tốc - Step 5 | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp cấp tốc - Step 5

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

45 giờ

Đối tượng học viên: Học viên có đầu vào  B1 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung Châu Âu - CEFR)

Mô tả khóa học:

  • Học viên sẽ được vận dụng tối đa linh hoạt các cụm từ và cấu trúc khó hơn trong các tình huống đa dạng

  • Học viên sẽ được hoàn thiện đầy đủ bốn kỹ năng thông qua các hoạt động nhóm, phản biện

  • Học viên nắm chắc được những phương pháp học chuyên biệt để tự luyện tập để thực hành và áp dụng triệt để kiến thức học được trên lớp với giáo viên bản ng

Lợi ích khóa học

Cam kết đầu ra B2 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung châu Âu - CEFR)