Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   7.4
   Khá
   5 đánh giá

   Khóa học

   11 khóa học

   Tiếng Anh cấp tốc (Cơ bản)

   Tiếng Anh tổng quát
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh cấp tốc (Sơ cấp)

   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh cấp tốc (Tiền trung cấp)

   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh cấp tốc (Trung cấp)

   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   78 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh cấp tốc (Cao cấp)

   Tiếng Anh tổng quát
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Siêu tốc

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Thời lượng: 60 giờ

   Học phí: 9.400.000đ

   Tư vấn

   IELTS Nâng cao

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Thời lượng: 72 giờ

   Học phí: 9.900.000đ

   Tư vấn

   IELTS Cao cấp

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Extra Writing (+1)

   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp cấp tốc - Step 5

   Giao tiếp Nâng cao
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh 4teens &4kids

   Trẻ em
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng học viên: Học viên có đầu vào B1 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung Châu Âu - CEFR)

   Học phí: 4.200.000đ/ 36 giờ.

   Giáo viên: 100% giáo viên bản ngữ.
   Sĩ số học viên: 8-12 học viên/lớp

   Phương pháp giảng dạy

   Thuộc khung chuẩn châu Âu CEFR

   Mô tả khóa học

   • Học viên được tiếp cận các yếu tố như văn hóa, tư duy phản biện, khả năng phối hợp, giao tiếp và tính sáng tạo cũng được lồng ghép vào thông qua các bài tập tình huống và hoạt động trên lớp.

   • Tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy của các khóa học đều tương thích với nội dung của Khung Chuẩn Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR)

   Tư vấn

   Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

   Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
   Chi tiết

   Đánh giá

   5 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   7.2
   Môi trường HT
   7.2
   Thực hành kỹ năng
   7.2
   Tiến bộ bản thân
   6.8
   Tư vấn xếp lớp
   8.1
   Số lượng học viên
   8.1
   Quan tâm học viên
   7.7
   Hài lòng về học phí
   6.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7
   Giáo viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   7.2
   Môi trường HT
   7.2
   Thực hành kỹ năng
   7.2
   Tiến bộ bản thân
   6.8
   Tư vấn xếp lớp
   8.1
   Số lượng học viên
   8.1
   Quan tâm học viên
   7.7
   Hài lòng về học phí
   6.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trung Tâm Khá Tốt

   Đã học khoá học: Khóa tiếng anh giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên thân thiện, khả năng tiếng anh của mình là con số 0 nhưng khi học với giáo viên người nước ngoài mình lại cảm thấy thoải mái và dễ hiểu. Lớp sĩ số nhỏ

   Điểm cần cải thiện

   Học phí với mình hơi đắt nhưng mình nghĩ đây là giá chung, chấp nhận được.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Một trung tâm đáng để học các bạn nhé, trong lớp đừng rụt rè mà hãy chủ động trả lời các câu hỏi và giao tiếp với giáo viên để giáo viên sửa lỗi giúp, ko là mất quyền lợi đấy.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Luyện Ielts Trọng Tâm

   Đã học khoá học: Tiếng Anh tại đây.

   Ưu điểm

   Trung tâm cung cấp rất nhiều các khóa học tập trung vào từng kĩ năng. Việc này giúp học viên cải thiện được phần đang yếu.

   Điểm cần cải thiện

   Trung tâm có hơi ít địa điểm học.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sau khi học ở đây, mình đã không còn sợ tiếng Anh nữa. Kĩ năng viết của mình cũng được cải thiện nhiều.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Long Lý Ngọc
   Long Lý Ngọc
    

   Cần Cân Nhắc Kĩ Lưỡng

   Đã học khoá học: Giao tiếp cấp tốc tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất tốt, giáo viên đặc biệt nhiệt tình, học viên hào hứng học tập

   Điểm cần cải thiện

   kiến thức quá cơ bản, thiếu nước và đồ ăn cho học viên, học phí rất đắt

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trải nghiệm khá tồi tệ do đã từng thử và nhận thấy trình độ của mình vượt xa kiến thức được dạy. Ngoài ra, giáo viên rất nhiệt tình đối với học viên mới

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trà Thẩm Thu
   Trà Thẩm Thu
    

   Học Giao Tiếp Cấp Tốc

   Đã học khoá học: Giao tiếp cấp tốc tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên nhiệt tình và thân thiện, có trình độ chuyên môn cao.
   Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại.

   Điểm cần cải thiện

   Học phí tuy hơi cao nhưng bù lại kết quả luyện tập lại khiến mình rất hài lòng.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sau khi học 1 khóa ở đây, bản thân mình cảm thấy tự tin nói tiếng Anh hơn rất nhiều bởi bản thân trước kia là người rất nhút nhát và ngại giao tiếp bằng tiếng Anh. Cảm ơn Trung tâm!

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Địa điểm