Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
7.4
Khá
5 đánh giá

Khóa học

11 khóa học

Tiếng Anh cấp tốc (Cơ bản)

Tiếng Anh tổng quát
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 5.400.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Tiếng Anh cấp tốc (Sơ cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Tiếng Anh cấp tốc (Tiền trung cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Tiếng Anh cấp tốc (Trung cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Tiếng Anh cấp tốc (Cao cấp)

Tiếng Anh tổng quát
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

IELTS Siêu tốc

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.400.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thời lượng: 60 giờ

Học phí: 9.400.000đ

Nhận tư vấn

IELTS Nâng cao

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
72 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thời lượng: 72 giờ

Học phí: 9.900.000đ

Nhận tư vấn

IELTS Cao cấp

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
72 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

IELTS Extra Writing (+1)

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giao tiếp cấp tốc - Step 5

Giao tiếp Nâng cao
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Tiếng Anh 4teens &4kids

Trẻ em
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.200.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên: Học viên có đầu vào B1 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung Châu Âu - CEFR)

Học phí: 4.200.000đ/ 36 giờ.

Giáo viên: 100% giáo viên bản ngữ.
Sĩ số học viên: 8-12 học viên/lớp

Phương pháp giảng dạy

Thuộc khung chuẩn châu Âu CEFR

Mô tả khóa học

 • Học viên được tiếp cận các yếu tố như văn hóa, tư duy phản biện, khả năng phối hợp, giao tiếp và tính sáng tạo cũng được lồng ghép vào thông qua các bài tập tình huống và hoạt động trên lớp.

 • Tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy của các khóa học đều tương thích với nội dung của Khung Chuẩn Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR)

Nhận tư vấn

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

5 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.2
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
6.8
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
8.1
Quan tâm học viên
7.7
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.2
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
6.8
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
8.1
Quan tâm học viên
7.7
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Trung Tâm Khá Tốt

Đã học khoá học: Khóa tiếng anh giao tiếp tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, khả năng tiếng anh của mình là con số 0 nhưng khi học với giáo viên người nước ngoài mình lại cảm thấy thoải mái và dễ hiểu. Lớp sĩ số nhỏ

Điểm cần cải thiện

Học phí với mình hơi đắt nhưng mình nghĩ đây là giá chung, chấp nhận được.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trung tâm đáng để học các bạn nhé, trong lớp đừng rụt rè mà hãy chủ động trả lời các câu hỏi và giao tiếp với giáo viên để giáo viên sửa lỗi giúp, ko là mất quyền lợi đấy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Luyện Ielts Trọng Tâm

Đã học khoá học: Tiếng Anh tại đây.

Ưu điểm

Trung tâm cung cấp rất nhiều các khóa học tập trung vào từng kĩ năng. Việc này giúp học viên cải thiện được phần đang yếu.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm có hơi ít địa điểm học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học ở đây, mình đã không còn sợ tiếng Anh nữa. Kĩ năng viết của mình cũng được cải thiện nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Long Lý Ngọc
Long Lý Ngọc
 

Cần Cân Nhắc Kĩ Lưỡng

Đã học khoá học: Giao tiếp cấp tốc tại đây.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên đặc biệt nhiệt tình, học viên hào hứng học tập

Điểm cần cải thiện

kiến thức quá cơ bản, thiếu nước và đồ ăn cho học viên, học phí rất đắt

Trải nghiệm và lời khuyên

trải nghiệm khá tồi tệ do đã từng thử và nhận thấy trình độ của mình vượt xa kiến thức được dạy. Ngoài ra, giáo viên rất nhiệt tình đối với học viên mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trà Thẩm Thu
Trà Thẩm Thu
 

Học Giao Tiếp Cấp Tốc

Đã học khoá học: Giao tiếp cấp tốc tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình và thân thiện, có trình độ chuyên môn cao.
Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Học phí tuy hơi cao nhưng bù lại kết quả luyện tập lại khiến mình rất hài lòng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học 1 khóa ở đây, bản thân mình cảm thấy tự tin nói tiếng Anh hơn rất nhiều bởi bản thân trước kia là người rất nhút nhát và ngại giao tiếp bằng tiếng Anh. Cảm ơn Trung tâm!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm