Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội | Edu2Review

Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội

5 đánh giá
7.5
Khá
5 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh cấp tốc (Cơ bản)

Tiếng Anh tổng quát
45 giờ

Học phí 5.400.000đ

Tiếng Anh cấp tốc (Cơ bản)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

45 giờ

Chương trình

Tiếng Anh cấp tốc (Sơ cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ

Học phí 8.600.000đ

Tiếng Anh cấp tốc (Sơ cấp)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

78 giờ

Chương trình

Tiếng Anh cấp tốc (Tiền trung cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ

Học phí 8.600.000đ

Tiếng Anh cấp tốc (Tiền trung cấp)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

78 giờ

Chương trình

Tiếng Anh cấp tốc (Trung cấp)

Tiếng Anh tổng quát
78 giờ

Học phí 8.600.000đ

Tiếng Anh cấp tốc (Trung cấp)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

78 giờ

Chương trình

Tiếng Anh cấp tốc (Cao cấp)

Tiếng Anh tổng quát
60 giờ

Học phí 7.500.000đ

Tiếng Anh cấp tốc (Cao cấp)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

60 giờ

Chương trình

IELTS Siêu tốc

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ

Học phí 9.400.000đ

IELTS Siêu tốc

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

60 giờ

Chương trình

Thời lượng: 60 giờ

Học phí: 9.400.000đ

IELTS Nâng cao

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
72 giờ

Học phí 9.900.000đ

IELTS Nâng cao

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

72 giờ

Chương trình

Thời lượng: 72 giờ

Học phí: 9.900.000đ

IELTS Cao cấp

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
72 giờ

Học phí 9.900.000đ

IELTS Cao cấp

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

72 giờ

Chương trình

IELTS Extra Writing (+1)

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
45 giờ

IELTS Extra Writing (+1)

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

45 giờ

Chương trình

Giao tiếp cấp tốc - Step 5

Giao tiếp Nâng cao
45 giờ

Giao tiếp cấp tốc - Step 5

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

45 giờ

Chương trình

Tiếng Anh 4teens &4kids

Trẻ em

Học phí 4.200.000đ

Tiếng Anh 4teens &4kids

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng học viên: Học viên có đầu vào B1 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung Châu Âu - CEFR)

Học phí: 4.200.000đ/ 36 giờ.

Giáo viên: 100% giáo viên bản ngữ.
Sĩ số học viên: 8-12 học viên/lớp

Phương pháp giảng dạy

Thuộc khung chuẩn châu Âu CEFR

Mô tả khóa học

  • Học viên được tiếp cận các yếu tố như văn hóa, tư duy phản biện, khả năng phối hợp, giao tiếp và tính sáng tạo cũng được lồng ghép vào thông qua các bài tập tình huống và hoạt động trên lớp.

  • Tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy của các khóa học đều tương thích với nội dung của Khung Chuẩn Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR)

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
7.1
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
6.9
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
7.8
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
7.1
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
6.9
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
7.8
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8

Giới thiệu

Địa điểm