Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội - Khóa học IELTS Extra Writing (+1) | Edu2Review

Khóa học IELTS Extra Writing (+1)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

45 giờ

Đối tượng học viên: Học viên có nhu cầu luyện thi chứng chỉ IELTS

Mô tả khóa học: Khóa học cung cấp kiến thức đầy đủ về 8 loại bài viết khác nhau của Task 1 và 4 loại bài viết khác nhau của Task 2.

Lợi ích khóa học

  • Tạo cái nhìn tổng quát về IELTS cho các học viên.

  • Giải thích các tiêu chí chấm thi, đưa ra những lời khuyên hữu ích.

  • Tạo môi trường học tập tiếng Anh chuyên nghiệp.