Trung Tâm Tiếng Anh IMA Hà Nội - Khóa học Tiếng Anh 4teens &4kids | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh 4teens &4kids

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Đối tượng học viên: Học viên có đầu vào B1 (theo khung chuẩn đánh giá trình độ chung Châu Âu - CEFR)

Học phí: 4.200.000đ/ 36 giờ.

Giáo viên: 100% giáo viên bản ngữ.
Sĩ số học viên: 8-12 học viên/lớp

Phương pháp giảng dạy

Thuộc khung chuẩn châu Âu CEFR

Mô tả khóa học

  • Học viên được tiếp cận các yếu tố như văn hóa, tư duy phản biện, khả năng phối hợp, giao tiếp và tính sáng tạo cũng được lồng ghép vào thông qua các bài tập tình huống và hoạt động trên lớp.

  • Tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy của các khóa học đều tương thích với nội dung của Khung Chuẩn Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR)

Lợi ích khóa học

Giúp học viên xây dựng và nâng cao kỹ năng tiếng Anh và khả năng ứng dụng ngữ pháp trong giao tiếp và viết.