Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
9.4
Xuất sắc
230 đánh giá
95% học viên khuyên học
1.100 học viên đã đặt chỗ

Khóa học

15 khóa học

IELTS Introduction

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 4.0 - 5.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Pre-IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 5.0 - 6.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Intensive

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.500.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0 - 7.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Reinforcement

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.920.000 ₫
Giá cho EduMember 15.670.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: từ 7.0
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 16.920.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Kindy Tots

Tiếng anh mẫu giáo
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000 ₫
Giá cho EduMember 8.850.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Trẻ 3 - 6 tuổi.

Nhận tư vấn

Discoverers

Trẻ em
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000 ₫
Giá cho EduMember 8.850.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 1 - 6.

Nhận tư vấn

Achievers

Trẻ em
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.200.000 ₫
Giá cho EduMember 6.700.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 500.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 6 -9.

Nhận tư vấn

GE Foundation

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Elementary

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1 - A2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Pre-Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A2- B1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Thông tin chung

 • Đầu ra: B1 - B2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Upper-Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 14.727.000 ₫
Giá cho EduMember 13.727.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: B2 - C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 14.720.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Advanced

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000 ₫
Giá cho EduMember 15.209.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Proficient

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000 ₫
Giá cho EduMember 15.209.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Speaking & Writing II

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
40 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.870.000 ₫
Giá cho EduMember 9.120.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 1.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0+
 • Thời lượng: 40 giờ
 • Học phí: 9.870.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

230 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.3
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.3
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Lớp Ielts Intensive

Đã học khoá học: IELTS intensive tại đây.

Ưu điểm

- Bài giảng hay
- Giáo viên thân thiện biết quan tâm đến học sinh
- Giáo án thú vị
- Sĩ số không quá đông
- Cách giảng dạy khá phù hợp với giới trẻ

Điểm cần cải thiện

- Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

- Jolo English là một lựa chọn rất đúng đắn của mình trong quá trình ôn luyện IELTS. Háy chăm chỉ làm bài tập và nghe giảng thật kĩ bạn nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Rất Tuyệt Vời

Đã học khoá học: Jolo English tại đây.

Ưu điểm

Đôi ngũ giáo viên thân thiện học sinh năng nổ

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Không ngại ngần thể hiện bản thân, bài khó hãy hỏi thầy cô giáo để nhận được đáp án đầy đủ nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Ngan Nguyen Pham Thanh
Ngan Nguyen Pham Thanh
 

Trung Tâm Chất Lượng

Đã học khoá học: khoá học chứng chỉ tại đây.

Ưu điểm

bài giảng hay, dễ theo

Điểm cần cải thiện

không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

trải nghiệm tuyệt vời, học viên nên để ý lời thầy cô nói

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Chất Lượng Tốt

Đã học khoá học: Khoá học 4 kĩ năng tại đây.

Ưu điểm

Thầy cô giáo dạy truyền cảm, kiến thức tốt

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Jolo là 1 trung tâm tốt và đáng học, chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

...