Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
   Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
   Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
   3 hình 3 video
   9.4
   Xuất sắc
   309 đánh giá
   95% học viên khuyên học
   1.300 học viên đã đặt chỗ

   Khóa học

   15 khóa học

   IELTS Introduction

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: 4.0 - 5.0
   • Thời lượng: 75 giờ
   • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   Pre-IELTS

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: 5.0 - 6.0
   • Thời lượng: 75 giờ
   • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   IELTS Intensive

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   75 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: 6.0 - 7.0
   • Thời lượng: 75 giờ
   • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   IELTS Reinforcement

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.920.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.920.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: từ 7.0
   • Thời lượng: 60 giờ
   • Học phí: 16.920.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   Kindy Tots

   Tiếng anh mẫu giáo
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng anh mẫu giáo
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Đối tượng: Trẻ 3 - 6 tuổi.

   Tư vấn

   Discoverers

   Trẻ em
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   60 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Đối tượng: Học sinh lớp 1 - 6.

   Tư vấn

   Achievers

   Trẻ em
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   45 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Đối tượng: Học sinh lớp 6 -9.

   Tư vấn

   GE Foundation

   Giao tiếp Cơ bản
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: A1
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Elementary

   Giao tiếp Cơ bản
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: A1 - A2
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Pre-Intermediate

   Giao tiếp Trung cấp
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: A2- B1
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Intermediate

   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.860.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thông tin chung

   • Đầu ra: B1 - B2
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Upper-Intermediate

   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 14.727.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 14.727.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: B2 - C1
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 14.720.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Advanced

   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.459.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.459.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: C1
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   GE Proficient

   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.459.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   90 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 16.459.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: C2
   • Thời lượng: 90 giờ
   • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   Speaking and Writing II

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.870.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.870.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   * Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

   Thông tin chung

   • Đầu ra: 6.0+
   • Thời lượng: 40 giờ
   • Học phí: 9.870.000 đồng/khóa
   Tư vấn

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   309 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   Giáo trình
   Thư viện
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   9.6
   Cơ sở vật chất
   9.3
   Môi trường HT
   9.3
   Thực hành kỹ năng
   9.4
   Tiến bộ bản thân
   9.3
   Tư vấn xếp lớp
   9.3
   Số lượng học viên
   9.3
   Quan tâm học viên
   9.4
   Hài lòng về học phí
   9.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.5
   Giáo viên
   9.6
   Cơ sở vật chất
   9.3
   Môi trường HT
   9.3
   Thực hành kỹ năng
   9.4
   Tiến bộ bản thân
   9.3
   Tư vấn xếp lớp
   9.3
   Số lượng học viên
   9.3
   Quan tâm học viên
   9.4
   Hài lòng về học phí
   9.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.5

   Chi tiết từ học viên

   rua mai
   rua mai
    

   Khóa Học Hiệu Quả

   Đã học khoá học: IELTS INTENSIVE tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên ở trung tâm đều là người nước ngoài và rất nhiệt tình. Mình thấy sĩ số lớp mình cũng vừa phải, không bị đông, nên thầy mình khá sát sao với từng học viên một. Một điểm nữa mình thích ở Jolo là giáo trình ở đây rất chất lượng. Sau khóa học, cả lớp mình đều đạt được mục tiêu mong muốn. Phải nói đây là trung tâm tiếng Anh chất lượng mà học phí hợp lý nhất mà mình từng theo học.

   Điểm cần cải thiện

   Mình không thấy có khuyết điểm gì

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình rất hài lòng với thời gian mình học tập ở đây

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Về Jolo English

   Đã học khoá học: IELTS Introduction tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên chất lượng nhiệt tình, chu đáo. Nội dung bài học hay, dễ hiểu

   Điểm cần cải thiện

   Không có khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trải nghiệm tốt khi học tập tại JOLO. Giảng viên chất lượng nhiệt tình, chu đáo. Nội dung bài học hay, dễ hiểu

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Phương Lý Phương Lý
   Phương Lý Phương Lý
    

   Chất Lượng Bài Giảng Và Dịch Vụ

   Đã học khoá học: IELTS Intensive tại đây.

   Ưu điểm

   Chất lượng bài giảng rất tốt, giảng viên nhiệt tình và tích cực giúp đỡ tạo lộ trình phù hợp.

   Điểm cần cải thiện

   Không thấy khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khóa học rất phù hợp với bản thân mình, sau khi kết thúc mình nhận thấy bản thân tiến bộ rõ rệt.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Thịnh Trương Huy
   Thịnh Trương Huy
    

   Trung Tâm Uy Tín

   Đã học khoá học: IELTS Intensi tại đây.

   Ưu điểm


   Giáo trình rất hay, phù hợp với trình độ của học viên. Giáo viên tâm lý, chịu khó lắng nghe học viên, giúp học viên khắc phục những nhược điểm hay mắc phải trong cách học tiếng Anh. Cơ sở vật chất của trung tâm tốt, đáp ứng được các nhu cầu học tập

   Điểm cần cải thiện   Trung tâm hơi xa nhà mình nên đôi khi có gặp khó khăn trong việc di chuyển

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trung tâm rất tâm huyết, mọi người nên thử học ở JOLO

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO

   Trung Tâm Tiếng Anh JOLO là Hệ Thống Trung Tâm dạy Tiếng Anh tốt và uy tín nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh dành cho mọi đối tượng từ thiếu nhi đến người lớn. Các chương trình đào tạo của Trung tâm ngoại ngữ JOLO bao gồm: Luyện thi IELTS, TOEIC, TOEFL, Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh văn phòng/tổng quát, Tiếng anh trẻ em.

   Được thành lập từ năm 2013, đến nay, sau 05 năm phát triển, Trung tâm ngoại ngữ JOLO (Just Outstanding Language Opportunities) đã xây dựng thành công hệ thống 05 trung tâm trên toàn quốc. Ra đời với mục tiêu trở thành một thương hiệu vững chắc cung cấp các chương trình học tiếng Anh chất lượng cao, hơn nữa những chương trình đào tạo tại JOLO do các giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và đã có nhiều năm kinh nghiêm trong việc giảng dạy & đào tạo Tiếng Anh, Trung tâm ngoại ngữ JOLO cam kết cung cấp các khóa học với chất lượng cao theo chuẩn Quốc tế tới hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm tại Việt Nam...

   Sứ mệnh

   Trung tâm ngoại ngữ JOLO cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh ngắn hạn và chuyên sâu nhằm hướng tới mục tiêu mang đến các chương trình học với chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho những người không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ bản địa Chúng tôi cam kết cung cấp cho học viên những khóa đào tạo phù hợp nhất giúp họ trang bị đầy đủ để trở thành những người có kiến thức toàn diện sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong thế giới hội nhập hiện nay.

   Tầm nhìn

   Trung tâm ngoại ngữ JOLO đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho sinh viên quốc tế, giúp họ khám phá được hết tiềm năng của mình. Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh tổng quát và Tiếng Anh học thuật tại Việt Nam, Trung tâm ngoại ngữ JOLO hứa hẹn là địa chỉ tốt nhất cho các học viên ESL/EFL và IELTS/ TOEIC/ TOEFL trong khu vực.

   JOLO là lựa chọn hợp lí cho những ai có nhu cầu học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS

   Đội ngũ giáo viên

   Để giữ vững chất lượng đào tạo, JOLO luôn đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ giảng viên và nhân viên. Các giáo viên tại JOLO đều là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tại các nước và tốt nghiệp các trường Đại học nước ngoài.

   Cơ sở vật chất

   Các phòng học tại JOLO được trang trí nhiều hình ảnh quen thuộc của nhiều quốc trên thế giới qua những biểu tượng nổi tiếng như nhà hát Opera Sydney, tượng Nữ Thần Tự Do, Tháp Eiffel,... Moioxi phòng đều được thiết kế hết sức năng động, trẻ trung cùng với trang thiết bị hiện đại: hệ thống âm thanh chất lượng cao, cách âm tốt, hệ thống máy chiếu, màn chiếu cho bài giảng thêm sinh động và hấp dẫn.

   Thành tích học viên

   JOLO xứng đáng là một trung tâm Anh ngữ đào tạo IELTS hàng đầu khi đã có hơn 1000 học viên đạt IELTS từ 7.0 trở lên. Thành tích của các học viên là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng dạy và học tại đây.

   Các học viên đạt thành tích cao của JOLOCác học viên đạt thành tích cao của JOLO

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 1/2021.

   Nguồn: JOLO

   Địa điểm

   ...