Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO

125 đánh giá
9.1
Xuất sắc
125 đánh giá
92% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 1,036 học viên!

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp Cơ bản
72 giờ
11.227.000đ
11.227.000đ

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

72 giờ
Học phí
11.227.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tổng quát - GE Intermediate

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
13.860.000đ
13.760.000đ
13.860.000đ
13.760.000đ

Tiếng Anh tổng quát - GE Intermediate

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
13.860.000đ
13.760.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh mẫu giáo

Tiếng anh mẫu giáo
60 giờ
11.880.000đ
11.780.000đ
11.880.000đ
11.780.000đ

Tiếng Anh mẫu giáo

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

60 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.880.000đ
11.780.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên

Trẻ em
45 giờ
10.024.000đ
9.924.000đ
10.024.000đ
9.924.000đ

Tiếng Anh thiếu niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
10.024.000đ
9.924.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi từ 7-12 tuổi

Trẻ em
60 giờ
11.880.000đ
11.780.000đ
11.880.000đ
11.780.000đ

Tiếng Anh thiếu nhi từ 7-12 tuổi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.880.000đ
11.780.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - Pre IELTS 5.5-6.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ
9.653.000đ
9.553.000đ
9.653.000đ
9.553.000đ

Luyện thi IELTS - Pre IELTS 5.5-6.5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

60 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.653.000đ
9.553.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - IELTS Intensive 6.5 - 8.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2 tháng
12.994.000đ
12.894.000đ
12.994.000đ
12.894.000đ

Luyện thi IELTS - IELTS Intensive 6.5 - 8.0

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
12.994.000đ
12.894.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.9
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.1
Số lượng học viên
9.0
Quan tâm học viên
9.0
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.2
Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.9
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.1
Số lượng học viên
9.0
Quan tâm học viên
9.0
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.2

Giới thiệu

Địa điểm

...