Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
9.4
Xuất sắc
265 đánh giá
95% học viên khuyên học
1.200 học viên đã đặt chỗ

Khóa học

15 khóa học

  Đóng học phí

IELTS Introduction

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 4.0 - 5.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Pre-IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 5.0 - 6.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Intensive

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.500.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0 - 7.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Reinforcement

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.920.000 ₫
Giá cho EduMember 15.670.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: từ 7.0
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 16.920.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Kindy Tots

Tiếng anh mẫu giáo
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000 ₫
Giá cho EduMember 8.850.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Trẻ 3 - 6 tuổi.

Nhận tư vấn

Discoverers

Trẻ em
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000 ₫
Giá cho EduMember 8.850.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 1 - 6.

Nhận tư vấn

Achievers

Trẻ em
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.200.000 ₫
Giá cho EduMember 6.700.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 500.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 6 -9.

Nhận tư vấn

GE Foundation

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Elementary

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1 - A2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Pre-Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A2- B1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000 ₫
Giá cho EduMember 12.860.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đầu ra: B1 - B2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Upper-Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 14.727.000 ₫
Giá cho EduMember 13.727.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: B2 - C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 14.720.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Advanced

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000 ₫
Giá cho EduMember 15.209.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Proficient

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000 ₫
Giá cho EduMember 15.209.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Speaking & Writing II

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
40 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.870.000 ₫
Giá cho EduMember 9.120.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0+
 • Thời lượng: 40 giờ
 • Học phí: 9.870.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

265 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.4
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.3
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.4
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.3
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Hài Lòng Trung Tâm Về Cách Giảng Dạy, Cơ Sở Vật Chất

Đã học khoá học: IELTS tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, giúp đỡ học sinh rất nhiều, cách truyển tải nội dung bài học ổn

Điểm cần cải thiện

không có, trung tâm đem lại môi trường học rất tốt cho nhu cầu học sinh, phụ huynh

Trải nghiệm và lời khuyên

Khóa học ở trung tâm đã giúp mình nâng band theo đúng mục tiêu, recommend mọi người học ở đây nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Khoá Ielts_Intensive Rất Đỉnh

Đã học khoá học: IELTS_Intensive tại đây.

Ưu điểm

Không phí một chút nào số tiền mình bỏ ra, giảng viên, cơ sở vật chất mọi thứ đều rất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có điểm nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây để có được 8.0 như mình nhaaaaaaa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Khoá Ielts_Intensive Rất Đỉnh

Đã học khoá học: IELTS_Intensive tại đây.

Ưu điểm

Học ở đây là dink luôn, các thầy cô lo hết từ a-z ròi mình chỉ cần học thôi

Điểm cần cải thiện

Chưa có điểm nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Một choice ko hề tồi đâu nha, xứng đáng đòng tiền bát gạo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Ielts Introduction

Đã học khoá học: IELTS Introduction tại đây.

Ưu điểm

- Giảng viên bản xứ dạy rất nhiệt tình
- Trung tâm khá quan tâm tới học viên
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giá cho khóa học và lộ trình phù hợp hơn hẳn các trung tâm khác rất nhiều nha các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

...