Linh Hoạt Và Đầy Ý Tưởng - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh LangGo | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Linh Hoạt Và Đầy Ý Tưởng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giảng viên tâm huyết.
- Bài học đa dạng, phong phú.
- Kiến thức đa dạng, cuốn hút.

Điểm cần cải thiện

- Nguồn tài liệu học tập phong phú nên hoàn toàn thỏa mãn của học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tự tin nói trước đám đông bằng tiếng Anh.
- Linh hoạt và đầy ý tưởng khi gặp đề thi.
- Tự tin với bài thi ở trường, cải thiện tốt khi gặp người nước ngoài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.