Trung Tâm Tiếng Anh Quick Start - Khóa học Anh văn giao tiếp cơ bản | Edu2Review

Khóa học Anh văn giao tiếp cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng: Học viên là sinh viên và người đi làm.

Phương pháp giảng dạy:
Phương pháp học R.E.P (Respond - Enjoy - Practice)

  • RESPOND: Các bài giảng được thiết kế chú trọng vào 2 kĩ năng Phản xạ và Phát âm nhằm giúp học viên nâng cao hiệu quả giao tiếp tiếng Anh.
  • ENJOY: Lớp học tại Quick Start được xây dựng với phương châm "Học là phải vui" với nhiều hoạt động thú vị tạo không khí thoải mái nhằm làm tăng tính chủ động và tinh thần học tập của học viên.
  • PRACTICE: Thời lượng dành cho việc thực hành Nghe - Nói ở các lớp học Quick Start lên tới 70-80%, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian sửa lỗi phát âm cũng như các lỗi khác cho học viên, từ đó cải thiện kĩ năng Nghe - Nói một cách nhanh nhất.

Mô tả khóa học:
Quick Start cung cấp khóa Anh văn giao tiếp kéo dài 90 ngày dành cho học viên trình độ Beginning (Căn bản) với mục tiêu đạt được trình độ Elementary (Sơ cấp) hoặc Intermediate (Trung cấp).

Nguồn: Trung Tâm Tiếng Anh Quick Start

Lợi ích khóa học

Dùng tiếng Anh 100% trong các giờ học tại Quick Start.