Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh Vicky English

200 đánh giá
9.4
Xuất sắc
200 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp

Giao tiếp
1.5 giờ

Học phí 9.000.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

1.5 giờ

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.8
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.4
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.6
Giáo viên
9.8
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.3
Số lượng học viên
9.4
Quan tâm học viên
9.4
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.6

Giới thiệu

Địa điểm