Trung tâm tiếng Nhật Mina - Khóa học Tiếng Nhật doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương mại

Bạn đã bao giờ làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản chưa? Hay bạn đang có mong muốn làm trong các công ty Nhật. Nếu thế thì khóa học này sẽ phù với bạn. Với giáo trình hoàn toàn do các công ty Nhật Bản biên soạn và giáo viên là các doanh nhân Nhật Bản trực tiếp giảng dạy, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc của Nhật Bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Mina

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá