Trung tâm tiếng Nhật Misaki | Edu2Review

Trung tâm tiếng Nhật Misaki

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

CT - B

Tổng hợp
6.000.000đ
6.000.000đ

CT - B

Trình độ

Tổng hợp
Học phí
6.000.000đ

Chương trình

Đối tượng

Những người đã hoàn thành chương trình Sơ cấp và muốn học nhanh, đi du học Nhật Bản.

Giáo trình

Manabou Nihongo (1~20).

Nhận tư vấn

B1

N4
2.200.000đ
2.200.000đ

B1

Trình độ

N4
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

Đối tượng

Những người đã hoàn thành lớp Sơ cấp.

Giáo trình

Manabou Nihongo (1~5).

Nhận tư vấn

B2

N4
2.200.000đ
2.200.000đ

B2

Trình độ

N4
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

Đối tượng

Người đã hoàn thành chương trình B1.

Giáo trình

Manabou Nihongo (6~10).

Nhận tư vấn

B3

N3
2.200.000đ
2.200.000đ

B3

Trình độ

N3
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

Đối tượng

Người đã hoàn thành chương trình B2.

Giáo trình

Manabou Nihongo (11~15).

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay